Vid provsmakningarna har man fått övervägande positiva reaktioner och många är nyfikna på åkerbönor som råvara. Foto: Sofie Bertilsson.
Vid provsmakningarna har man fått övervägande positiva reaktioner och många är nyfikna på åkerbönor som råvara. Foto: Sofie Bertilsson.

Kan svenska åkerbönor ersätta importerad soja? Det undersöks nu på naturbruksskolan Sötåsen i Västra Götalandsregionen (VGR). Åkerbönor eller bondbönor som de också kallas används idag främst som djurfoder men har stor potential som ersättning till sojabönor i växtbaserade proteinrika livsmedel.

Allt fler vill äta mer vegetariskt och efterfrågan på växtbaserade proteinrika livsmedel ökar. De senaste åren har utbudet av vegetariska produkter ökat i livsmedelsbutikerna men det är fortfarande ont om proteingrödor med svenskt ursprung.

Åkerbönor odlas storskaligt i Sverige men används idag främst som djurfoder. Bönan är proteinrik och har en neutral smak vilket gör den möjlig att smaksätta. Den kan därför ha stor potential som alternativ till de proteingrödor som idag importeras i stora mängder.

För att ta reda på mer driver Naturbruksförvaltningen i  VGR  nu ett projekt där man arbetar med att utveckla råvarans väg under hela kedjan – från odling till skörd och vidare mot bearbetning, tillagning och i slutändan till konsumentens matbord.

Tagit fram recept

– Jag hoppas att vi i framtiden kan ersätta mer och mer av de importerade råvarorna. Åkerbönan finns och odlas redan i Sverige och skulle kunna användas till så mycket mer,  säger Ulrika Holmstrand, naturbruksskolan Sötåsen.

Ulrika arbetar i skolrestaurangen och med flera av de utvecklingsprojekt som drivs av Naturbruksförvaltningen. Hittills har projektgruppen för åkerbönan tagit fram recept och provlagat olika rätter av bönorna exempelvis tapenade och inlagda bönor. Rätterna har sedan provsmakats av besökare på mässor, temadagar och vid öppet hus på Naturbruksskolan Sötåsen.

Två färdiga produkter

Vid provsmakningarna har man fått övervägande positiva reaktioner och många är nyfikna på åkerbönor som råvara. Målet är att ta fram minst två färdiga, innovativa produkter av åkerbönor som kan säljas i matvarubutiker.

– Jag tror att marknaden är redo att prova nya produkter och satsa på mer svenska råvaror. Det ligger i tiden och fler vill äta både mer vegetariskt och mer lokalproducerat, säger Ulrika.

Text: Sofie Bertilsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

För att bidra till att göra fler vegetariska livsmedelsprodukter med svenskt ursprung tillgängliga på marknaden driver Naturbruksförvaltningen, RISE, Toppfrys AB, Atria Scandinavia AB och Baljväxtakademin tillsammans ett projekt med målet att ta fram fler produkter av svenska åkerbönor som kan bli tillgängliga på marknaden. Genom att arbeta tillsammans i en grupp med forskare, odlare och livsmedelsproducenter har man möjlighet att utveckla alla delar av livsmedelskedjan. Projektet finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EIP) genom Jordbruksverket.