Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGR är först med en heltäckande medicinsk riktlinje kring hedervåld och förtryck. Ann Wolmar, VKV, är utvecklingsledare.

Unik riktlinje kring hedersrelaterat våld och förtryck

Det ska vara en självklarhet för barn och unga att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Nu har Västra Götalandsregionen, VGR, som första region i Sverige tagit fram en heltäckande regional medicinsk riktlinje om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap.

– Det här handlar om att arbeta för att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter. De har rätt att forma och påverka sitt eget liv, få bestämma över sin kropp, sin sexualitet, att få leva med vem de vill, säger Ann Wolmar, utvecklingsledare på VKV om riktlinjen som ska stötta hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götaland.

Ann är utvecklingsledare på VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och har varit ansvarig för att ta fram de nya regionala medicinska riktlinjerna. Riktlinjerna ger bland annat exempel på vilka frågor som är bra att ställa i samtal med patienter och vad vårdpersonalen ska göra om de misstänker att en person behöver skyddas från hedersrelaterat våld och förtryck.

Straffas av gruppen

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en person på olika sätt förväntas följa kulturella föreställningar om kön, makt, kontroll och sexualitet och straffas av gruppen ifall de bryter mot dessa ramar.  Framförallt flickor och unga kvinnor är utsatta, men även pojkar och män kan vara offer. Både när de själva bryter mot kulturella normer eller när de mot sin vilja tvingas kontrollera och förtrycka sina kvinnliga släktingar.

Det kan handla om unga personer som inte själva får välja vem de ska gifta sig med. Men också att inte få delta i all undervisning i skolan, att inte få välja vilka vänner en ska ha eller inte få ha en aktiv fritid utanför hemmet. Den som ändå bryter mot vad som ses som acceptabelt beteende riskerar att bli hotad, utsatt för våld eller sexuella övergrepp, bli uppmanad att begå självmord eller riskerar att bli mördad.

– Att leva med omfattande kontroll och begränsningar, utsättas för könsstympning, riskera att bli bortgift som barn eller mot sin vilja, tvingas till uppfostringsresa för att man har en annan sexuell läggning än vad normen anger – det ger konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Vi inom vården möter dessa utsatta personer och därför är det viktigt att vi har kunskap, tydliga handlingsplaner och rutiner så att vi kan hänvisa till skydd, stöd och vård, säger Ann Wolmar.

Enhetlig vård för patienterna

I den medicinska riktlinjen kan vårdpersonal hämta kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och klicka sig fram till de särskilda rutiner som vården har för att hjälpa dessa patienter. Det finns länkar till vilka lagar som gäller och vilka olika stödfunktioner som finns för såväl personal som patienter.

– Det särskilda med den här riktlinjen är att vi har samlat det hedersrelaterade våldet och förtrycket, inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är riktlinjer man ska känna till som personal och som man ska handla efter. Oavsett var i vårdkedjan vi träffar patienten ska bemötandet och hanterandet vara likartat, säger Ann Wolmar.

Riktlinjen är den fjärde som VKV tagit fram kring våld i nära relationer. De andra tre är:

  • Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld
  • Våld i nära relationer
  • Handläggning vid akuta sexuella övergrepp

Riktlinjerna finns på VKV:s hemsida, via denna länk.

Text: Josefin Brosché Hagsgård
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Regionala medicinska riktlinjer

Regionala Medicinska Riktlinjer är styrande dokument i det kliniska arbetet för förvaltningarna och medarbetarna i regionen. De ska bidra till kunskapsbaserad och högkvalitativ vård i den offentligt finansierade vården i Västra Götalandsregionen.

RMR utgår från evidensbaserad kunskap eller konsensus om bästa diagnostik och behandling, alternativt föreskrifter och lagar. Syftet är ange den regionala standarden på vård och behandling i regionen för att ge en kunskaps­baserad och högkvalitativ vård till Västra Götalands invånare.

Fakta: VKV

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, med samtliga 42 000 medarbetare inom hälso-och sjukvården, samt tandvården, som målgrupp.

VKV grundades 2009 och utbildar, metodutvecklar och bedriver forskning. Syftet att medarbetare inom regionen ska ha tillgång till användbara metoder i sitt arbete, den senaste kunskapen och pedagogiskt material. VKV är en del av Regionhälsan, en av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Läs även: Viktigt att våga fråga om våld