Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Olika sjukhusverksamheter i VGR. Foto: Rebecca Landmér. Paul Björkman och Anders Bryngel

Vårdens kvalitet något förbättrad – ny rapport från VGR

Den medicinska kvaliteten vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen, VGR, har utvecklats positivt under de senaste åren och ligger i många fall över riksgenomsnittet. Det är dock en bit kvar till de mål som satts upp nationellt och regionalt. Det framgår av en ny rapport från VGR:s avdelning för data och analys.

Rapporten bygger på data från sjukhusen i Västra Götalandsregionen och visar att jämfört med riksgenomsnittet är resultatet för VGR bättre inom flera områden. Det handlar om barn och ungdomars hälsa, endokrina sjukdomar, kvinnosjukdomar och förlossning, mag-och tarmsjukdomar och nervsystemets sjukdomar.

Även om VGR ligger bra till på flera områden jämfört med riket så finns det problem såväl regionalt som nationellt att nå upp till de olika mål som satts upp för sjukhusen. Det gäller framför allt cancersjukdomar, där VGR bland annat har svårt att nå målen om att bröstcancerpatienter ska opereras inom 28 dagar och att resultat av prostataprov ska ges inom elva dagar, något som VGRfokus skrivit om tidigare.

Utvecklingen går åt rätt håll

Den medicinska kvaliteten mäts med hjälp av 124 olika så kallade indikationer. Det handlar exempelvis om hur länge patienter får vänta på vissa behandlingar, hur patienter följs upp, komplikationer vid förlossningar, förskrivning av antibiotika och mycket mer.

Jämfört med tidigare år så visar indikatorerna att utvecklingen går åt rätt håll. Det är fler indikatorer som har förbättras än försämrats. 38 procent av indikatorerna har förbättrats sedan 2017 medan cirka 12 procent av indikatorerna har försämrats. Efter två år/mätperioder rör det sig om sammanlagt tio indikatorer som försämrats på regionövergripande nivå.

Ska leda till förbättringar

VGR:s sjukhusrapport lyfter fram flera förbättringsområden, både på regional nivå och på sjukhusnivå. De områden som väljs ut är där resultatet skiljer mycket mellan sjukhusen och/ eller där sjukhusen ligger långt ifrån rekommenderad målnivå.

– De rekommendationer vi lyfter fram baseras på avvikelserna i sig men också på den kunskap om verksamheterna som inhämtats i samband med controllingmöten, säger Marie Röllgårdh, avdelningschef för koncernavdelning data och analys.

Förra året visade till exempel sjukhusrapporten att VGR låg långt från målet om att patienter med mindre hjärtinfarkt ska får kranskärlsröntgen inom 72 timmar.  Indikatorn valdes ut som ett förbättringsområde och idag har problemet minskat betydligt. Främsta anledningen är att det skapats fasta tider för kranskärlsröntgen, vikta för patienter som kommer utifrån. Under sommaren 2019, löste man också transporten mellan sjukhusen med dedikerade ambulanser.

Årets rekommendationer

Varje sjukhus får sina egna rekommendationer till förbättringsområden och det finns även några övergripande rekommendationer. I år är dessa att:

  • öka följsamheten till riktlinjer för antibiotikaanvändning
  • förbättra kvalitetsutfallet inom psykisk hälsa
  • öka tillgängligheten inom standardiserade vårdförlopp för cancersjukdomar
  • operationer av höftfraktur ska ske inom 24 timmar

Marie Röllgårdh poängterar också att det är långt ifrån all verksamhet som omfattas av rapporten.

– Det finns alltid områden som kan förbättras utöver det som framkommer här.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se