Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Att kunna boka sitt besök själv och att få SMS-påminnelser gör att färre uteblir från sina bokade sjukvårdsbesök.

154 000 patienter uteblev från bokade sjukhusbesök

Antalet patienter som inte kom till inbokade sjukhusbesök i Västra Götalandsregionen (VGR) minskade något under 2019. Men de uteblivna besöken innebär fortfarande att vård för en halv miljard går till spillo.

154 000 patienter har hittills i år uteblivit från inbokade besök vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen (VGR). Kostnaden för de uteblivna besöken uppskattas till en halv miljard. Det innebär inte i faktiska pengar utan att redan avsatta resurser inte används på rätt sätt.

– När en läkare eller annan sjukvårdspersonal har avsatt tid för en patient som inte dyker upp är det svårt att hinna planera om och utnyttja den tiden, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.

Längre vårdköer

De patienter som inte kommer måste bokas om vilket i sin tur leder till ökad administration och längre vårdköer.

Under de senaste fyra åren har antalet uteblivna besök på sjukhusen i VGR ökat från 148 000 (2015) till 161 000 (2018). Prognosen för 2019 visar på 154 000 uteblivna besök, en minskning jämfört med förra året.

– Den negativa trenden har brutits vilket är glädjande. Men det är fortfarande för många som uteblir. Därför måste alla mottagningar fortsätta jobba aktivt med att underlätta för patienter att boka och omboka sina besök säger Ann Söderström.

Några insatser som prövats och visat god effekt är sms-påminnelser och att låta patienten själv boka besöket samt göra det enkelt att avboka och omboka.

Patienten bokar

VGRfokus har tidigare berättat om framgångsrika exempel där man lyckats minska de uteblivna besöken radikalt. Till exempel på Arbets- och miljödermatologiska mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset där antalet uteblivna besök halverats sedan 2016. Kötiden minskade där med 80 procent, från fem månader till runt en månad.

Det goda resultatet för Arbets- och miljödermatologiska mottagningen beror på främst två insatser, att patienter själva bokar tid och får tydligare information om besöket.

– Patienten ringer själv och bokar tid och då avsätts även några minuter åt att prata om besöket. Detta ihop med att vi i våra brevutskick tydligare beskriver vad besöket innebär, tror jag har lett till att våra uteblivna besök minskat kraftigt, säger Marie Olsson, vårdenhetschef.

Läs också:

Uteblivna sjukhusbesök kostar en halv miljard

Så halverade logopeden på Skaraborgs sjukhus antalet uteblivna besök

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Uteblivna besök och kostnad per sjukhus

Uteblivna besök registreras i ett administrativt system vid samtliga sjukhusförvaltningar. Prognosen för 2019 visar 154 209 uteblivna besök, vilket innebär 5,1 procent av alla inbokade besök på sjukhusen.

Kostnad för uteblivna besök är en uppskattning beräknat utifrån en kalkyl på genomförda besök som i huvudsak utgörs av personal- och lokalkostnader.

NU-sjukvården: 21 966 uteblivna besök (UB), kostnad 100,6 miljoner kronor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 88 407 UB, kostnad 221,8 miljoner kronor
Skaraborgs Sjukhus: 21 982 UB, kostnad 69,2 miljoner
Södra Älvsborgs sjukhus: 24 800 UB, kostnad 98,7 miljoner
Sjukhusen i Väst ( Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus): 17 055 UB, kostnad 66,6 miljoner kronor.

Diagram som visar antal uteblivna besök och kostnader.
Trenden har brutits, men det är fortfarande många som inte kommer till sina bokade besök vilket skapar mer administration och längre vårdköer.