Kvinna som har influensa snyter sig

Vill du slippa ligga nedbäddad med influensa under jul- och nyårshelgen? Då är det hög tid att vaccinera dig nu. Det är budskapet från biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn i Västra Götalandsregionen (VGR).

Den senaste veckan har fall av influensa rapporterats från alla delar av regionen, och på vissa orter pågår mer intensiv smittspridning. Det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet. Det är därför hög tid att vaccinera sig inför jul- och nyårshelgerna.

– Vi får rapporter om fall från hela regionen och på vissa orter är smittspridningen mera intensiv. Nu är influensan definitivt på väg, säger Gunilla Ockborn.

Gratis nästa säsong

Regionfullmäktige beslutade under tisdagen att influensavaccinationen blir gratis för  personer över 65 år och de som tillhör en riskgrupp. Beslutet gäller från och med nästa influensasäsong, alltså 2020-2021

Att beslutet gäller först från nästa höst beror på att årets vaccinering redan pågår vilket kan göra det svårt att genomföra praktiskt. Det skulle även kunna uppfattas som orättvist eftersom många redan betalat för sin vaccination.

Om du tillhör någon av grupperna nedan betalar du nu 100 kronor. För övriga kostar det 210 kronor.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa och bör vaccinera dig om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.

Kontakta din vårdcentral för vaccination. Mer information finns på 1177.se.

Läs också: Influensavaccinet kommer tidigare – ”god tillgång i år”