En ny enhet för vårdgarantiservice ska hjälpa sjukhusen i arbetet med kökortning. Levi Silvemyr är chef för enheten.

Nu förstärks stödet till sjukhusen för att patienter som väntar på besök eller operation i Västra Götalandsregionen (VGR) ska få vård snabbare.

VGRfokus har tidigare berättat om hur sjukhusen i flera år fått extra pengar för att korta vårdköer. Avsikten har varit att kunna erbjuda patienter vård hos andra vårdgivare när sjukhusen i VGR inte själva klarar vårdgarantin.

Under 2019 fanns 100 miljoner för sjukhusen att köpa vård för via andra regioners avtal med privata vårdgivare. När året var slut fanns fortfarande 30 miljoner kvar.

För att hjälpa fler patienter att få operation i tid inrättas nu en central enhet för vårdgarantiservice som ska vara ett stöd i sjukhusens arbete. Istället för att låta patienterna vänta i tre månader och därefter börja leta andra lösningar så ska sjukhusen nu börja sin planering så fort remissen kommer in.

Snabbare besked

– Om sjukhuset bedömer att det inte klarar av att erbjuda en viss operation inom tre månader så ska de direkt kontakta vårdgarantiservice för hjälp. I första hand undersöker vi möjligheterna till vård inom VGR, därefter hos privata vårdgivare vi har avtal med eller i andra regioner. Det gör att patienten får snabbare besked om när och var operationen kan ske, säger Levi Siljemyr som är chef för den nya enheten.

Valet att tacka ja och eventuellt resa de extra milen gör patienterna själva, precis som tidigare.

Vårdgarantiservice

Modellen med vårdgarantiservice är hämtad från Region Halland där den visat sig fungera mycket bra sedan många år.

–  Inom sjukhusvården i Region Halland har man skapat ett robust sätt för att uppnå vårdgarantin och vår grannregion har bland de kortaste vårdköerna i landet år efter år.  Vi har i stort sett kopierat deras modell och under planeringsperioden i höst har vi dessutom fått ett gott stöd från kollegor i Halland, säger Kaarina Sundelin, direktör för beställar- och produktionsstyrningsstaben i VGR.

Byggs ut successivt

Rekryteringen av medarbetare till vårdgarantiservice blev klar strax före nyår och verksamheten startar i januari och byggs upp successivt. Tills vidare ska sjukhusen arbeta som tidigare genom att aktivt se till att patienterna får sitt besök eller sin operation inom vårdgarantins 90 dagar.

– Jag ser verkligen fram emot att få börja jobba på ett sätt som bevisligen fungerar bra och som gör att patienter får vård snabbare. Allt kommer vi kanske inte att klara men mycket bättre ska det bli, säger Levi Siljemyr.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

LÄS OCKSÅ: Så kan du få operation snabbare-VGR köper vård för 100 miljoner


Fakta vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att en patient ska erbjudas besök inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om remiss fattades. Om patienten har sökt vård med egenremiss, gäller väntetiden från den dagen remissen har kommit in till den specialiserade vården.

Patienten ska erbjudas tid till operation inom 90 dagar, räknat från den dag beslut om behandling togs.