Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Cirka 7 procent av befolkningen lider av långvarig smärta av sådan grad att den hindrar dem i vardagen. Foto: Pixabay

Digital smärtskola ska hjälpa patienter med långvarig smärta

Att leva med långvarig smärta innebär ett stort personligt lidande för den drabbade och höga kostnader för sjukvården. I framtiden ska patienter som har svårt att ta sig till sjukhuset få hjälp att hantera sin smärta genom en digital smärtskola.

Den digitala smärtskolan är ett projekt som neuro- och rehabiliteringsklinken på Södra Älsvborgs sjukhus driver som ska minska lidandet för patienten och samtidigt spara resurser åt sjukvården.

– Vi vill nå de patienter som inte kan vara borta från jobbet de sex veckor som programmet pågår eller som inte klarar av att resa fram och tillbaka till sjukhuset, säger initiativtagaren Malin Kim, överläkare på neuro- och rehabiliteringskliniken.

Långvarig smärta är ett utbrett och växande problem. Man räknar med att cirka 7 procent av befolkningen lider av långvarig smärta av sådan grad att den hindrar dem i vardagen. För den som inte kan komma till sjukhuset kan smärtskolan vara ett komplement till det ordinarie rehabprogrammet. Den kan även fungera som en ”förbehandling” för att rusta patienterna inför rehab.

Skapa förståelse för smärta

– Målet är inte att bli smärtfri utan att skapa förståelse för hur kroppen fungerar vid långvarig smärta och hjälpa patienten att hitta hanteringsstrategier, säger Malin Kim. Även om smärtan inte alltid kan botas finns det ofta mycket patienten kan göra för att få bättre livskvalitet och en fungerande vardag. Det kan till exempel handla om att ta bort rädslor runt smärtan, att våga röra sig mer och tillämpa ergonomiska principer vid aktivitet.

Den digitala smärtskolan kommer att bestå av åtta olika delar. Varje del är i sin tur uppbyggd av ett antal lektioner med en inspelad eller animerad video samt inläsningstext och reflektionsfrågor. Det handlar till exempel om smärtfysiologi, behandling, anatomi och träning, aktivitet och vardagsfunktion samt livsstil.

Klar att användas i slutet av året

Malin Kim är inte ensam i arbetet med den digitala smärtskolan. Den arbetas fram av ett team bestående av psykolog, kurator, undersköterska, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. De senaste månaderna har de jobbat med detta en eftermiddag i veckan. Projektet fick nyligen ta emot 700 000 kronor från Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen.

Den första modulen är på väg att läggas in och ska sedan testas. I slutet av 2020 beräknas den digitala smärtskolan vara klar att tas i bruk.

Om den faller väl ut kan Malin Kim tänka sig en vidareutveckling av konceptet. Det kan till exempel handla om att översätta den till andra språk för patienter med dåliga kunskaper i svenska.

Text: Ingrid Fredriksson
vgrfokus@vgregion.se


Läs även: