Det är framför allt skador inom ortopedi, tandvård, primärvård och kirurgi som anmäls till Löf. Foto: Debora Alves, Pixabay

Förra året skickades närmare 2900 anmälningar om patientskador I Västra Götaland till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Det är fler anmälningar än tidigare år och orsaken är att bland annat att allt mer vård och mer avancerad vård bedrivs.

Löf samägs av Sveriges 21 regioner och har som uppgift att utreda och betala ut ersättning till patienter som drabbas av vårdskador. Förra året anmäldes 17900 vårdskador varav 2900 i Västra Götaland. Såväl i hela landet som i Västra Götaland ökar antalet anmälningar.

Marga Brisman

– Vi har blivit bättre på att informera patienterna om deras rättigheter och precis som Löf ser vi också att ökad vård och mer avancerad vård leder till att antalet anmälningar ökar, säger Marga Brisman som är biträdande regionchefläkare på Västra Götalandsregionen.

Nollvision i VGR

Västra Götalandsregionen har en nollvision för vårdskador och där ser Marga Brisman att arbetet för en säker vård behöver fortsätta. Det sker bland annat genom en ny nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Dessutom har Västra Götalandsregionen egna riktlinjer för patientsäkerhet som revideras årligen och en särskild patientsäkerhetsplan.

– Patientsäkerhetsplanen fokuserar på insatsområden som vi identifierat såväl regionalt som nationellt. Den innehåller även mätbara mål som följs upp under året. Vi bedriver utbildning i patientsäkerhet för ledningsgrupper och medarbetare, säger Marga Brisman.

Skador i samband med operation vanligast

Det är framför allt skador inom ortopedi, tandvård, primärvård och kirurgi som anmäls till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är skador som uppkommer på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Fördelning av anmälningar till Löf, nationellt.

Omkring 40 % av anmälningarna leder till att pengar betalas ut och det som ersätts är allt från enkla skador till allvarliga. En allvarlig förlossningsskada som leder till livslångt handikapp för patienten kan ge miljoner kronor i ersättning. Enklare skador, exempelvis en tandskada, kan handla om några tusenlappar.

– För oss är det viktigt att patienter och närstående är delaktiga och bidrar med sin kunskap i patientsäkerhetsarbetet. De bjuds in till utbildningstillfällen, utredningar av händelser och att delta i förbättringsarbeten. Vi välkomnar alla synpunkter på vården och för att få in dessa delar vi ut broschyren ”Är det något vi behöver veta” som riktar sig till patienter och närstående, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Om patientförsäkringen

Patientförsäkringen i Löf gäller alla patienter som vårdas inom regionfinansierad vård. Det spelar alltså ingen roll om det är en regional eller privat vårdgivare så länge den privata vårdgivaren har ett avtal med regionen. Ersättning ges i de fall en skada hade kunnat undvikas, däremot kan man inte få ersätt enbart för att vården inte leder till önskat resultat.

Vill du anmäla en skada? Det görs via denna länk.

Länk till statistik för Västra Götaland.

Läs även: Nu slipper patienter betala självrisk vid vårdskador

Dokument (PDF):