Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
"Det finns mycket vi kan vara stolta över. Det kommer att behövas hårt arbete även framöver för att hålla i den positiva utvecklingen", säger Ann-Sofi Lodin.

Sjukhusens hårda arbete gav resultat – ekonomin förbättrad

Sjukhusens kostnader har bromsats upp och totalt sett är Västra Götalandsregionens (VGR) resultat för 2019 bättre än budgeterat.

– Det är många verksamheter som arbetat hårt och uthålligt för att vi ska nå det här resultatet. Nu står vi starkare rustade och har tillsammans lagt en bra grund för att möta de utmaningar VGR står inför, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Det totala resultatet för koncernen VGR är 336 miljoner kronor. Det är 333 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det positiva resultatet beror främst på att intäkterna från skatter och statsbidrag blev högre än förväntat vid årets början.  Därtill har akutsjukhusen jobbat hårt för att bromsa in sina ökade kostnader och minskat från sju procent i början av 2019 till strax över tre procent i slutet av året. När finansiella poster på 727 miljoner lagts till landar resultatet för på 1 063 miljoner kronor.

Minskad sjukfrånvaro

– Sjukhusen har ökat sin produktion under året men tyvärr har vi har inte lyckats förbättra tillgängligheten i den utsträckning som vi hade hoppats och planerat. Årets stora utmaning är att fortsatt hålla nere kostnadsutvecklingen och klara en avsevärt förbättrad tillgänglighet, säger Ann-Sofi Lodin.

Under 2019 fortsatte sjukfrånvaron i VGR att minska för fjärde året i rad. Under hösten genomfördes medarbetarenkäten, vilket sker vartannat år, med frågor kring hur medarbetare upplever sitt arbete och sin arbetsplats. Svarsfrekvensen var 77 procent och jämfört med 2017 var resultatet mer positivt inom i stort sett alla frågeområden. 91 procent av VGR:s medarbetare tycker att de har ett meningsfullt arbete.

– Det är mycket glädjande att både svarsfrekvens och resultat i enkäten pekar uppåt. Det gäller också många områden i vårt kvalitetsarbete. Ett exempel på det är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har klättrat till andra plats i Dagens Medicins ranking över bästa universitetssjukhus. Så det finns mycket vi kan vara stolta över. Det kommer att behövas hårt arbete även framöver för att hålla i den positiva utvecklingen. Jag vill rikta ett stort tack för det uthålliga arbetet, säger Ann-Sofi Lodin.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se