Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Planeringen på Västra Götalandsregionens fyra förlossningsverksamheter har pågått sedan i höstas och man är väl förberedd inför sommarmånaderna. Foto: Marie Ullnert.

Stor ökning av igångsatta förlossningar i VGR

Hösten 2019 ökade antalet igångsatta förlossningar från 20 till 30 procent på Västra Götalandsregionens sjukhus (VGR).

– I praktiken följer vi redan den senaste forskningens rekommendationer eftersom vi aldrig nekar någon som önskar en igångsättning, säger Nils Crona, verksamhetschef för förlossningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Under 2019 publicerades två forskningsstudier som visar minskad risk för att barnet dör om förlossningen sätts igång vecka 41 istället för i vecka 42. Idag presenterade HTA-centrum vid SU en rapport som kommer till samma slutsats.

Nationella riktlinjer

I slutet av januari i år fick en nationell expertgrupp för förlossningsvård i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för igångsättning av förlossningar. Riktlinjerna och patientinformation beräknas bli klara och beslutade inom första kvartalet 2020.

Höstens mediala uppmärksamhet kring de senaste forskningsrapporterna gjorde att antalet igångsatta förlossningar i VGR ökade från 20 till 30 procent i oktober.

– De flesta är oerhört medvetna om vad som gäller och det är ju jättebra. Och eftersom vi i VGR och Halland inte nekar någon som vill ha igångsättning redan i vecka 41 så fick vi den här ökningen, säger Nils Crona.

Särskild avdelning

Förlossningsvården i VGR jobbar nu med att bygga upp en organisation utifrån de väntade nationella riktlinjerna som sannolikt säger att kvinnor ska erbjudas igångsättning från vecka 41.

Det kommer att krävas mer resurser och en annan organisering för att leva upp till riktlinjerna.  På Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har 55 procent av VGR:s förlossningar, planerar man för en särskild avdelning med fast personal där förlossningarna ska startas igång. När förlossningen väl är igång, med egna effektiva värkar, så får patienten komma över till en förlossningsplats.

– Alla förlossningsenheter i VGR jobbar jättehårt med detta nu. Övriga kliniker har andra förutsättningar och mycket färre patienter och kan välja andra lösningar som till exempel att ett särskilt igångsättningsteam. Fördelen för oss i VGR är att vi redan är förberedda på förändringen vilket inte alla regioner är. Det ser väldigt olika ut i Sverige säger Nils Crona.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

I HTA-centrums utvärdering identifierades samtliga vetenskapliga arbeten som jämfört hur det gick för barnet respektive mamman när förlossningen sattes igång vid 41 fulla veckor istället för vid 42 fulla veckor. I de tre studier som man studerat just detta ingick sammanlagt 5100 kvinnor med okomplicerad graviditet.

Länk till HTA-rapporten