Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg informerar statsminister Stefan Löfven som även pratade med sjuksköterskor på 1177 och med infektionsklinikens personal under sitt besök. Foton: Andreas Kron

Coronavirus: VGR beredd att växla upp

Västra Götalandsregionen, VGR, är väl förberedd och har en hög beredskap för att ta hand om fler personer som drabbas av coronavirussjukdomen covid-19. Sjukvården är också att beredd att göra tydliga prioriteringar om läget blir mer ansträngt. Det var budskap som statsminister Stefan Löfven fick till sig, när han besökte VGR.

Under onsdagen var statsminister Stefan Löfven (S) i Göteborg för att få en bild av VGR:s arbete kring covid-19. Han besökte Smittskydd Västra Götaland, 1177 Vårdguiden och infektionskliniken vid Östra sjukhuset inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det är en professionell organisation och arbetet är välordnat, säger Stefan Löfven.

Under sitt besök frågade Stefan Löfven bland annat om kapaciteten för smittskyddsarbetet.

–  Mina medarbetare arbetar mycket fokuserat och kämpar på. Än så länge finns det resurser, men det krävs mycket kvälls- och helgarbete. Aktiv smittspårning är ett viktigt arbete för att motverka smittspridning i samhället. Det är särskilt viktigt att förhindra att smittan når särskilt utsatta människor, säger smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg.

Smittskyddssjuksköterskan Peggy Österberg och smittskyddsläkare Thomas Wahlberg. Foto: Andreas Kron

De personer som smittskyddet kontaktar i sin smittspårning får såväl skriftlig information som ett särskilt telefonnummer där de kan nå Smittskydd Västra Götaland dygnet runt för råd och stöd.

– Vi följer personerna noggrant och har en daglig kontakt och våra smittskyddssjuksköterskor arbetar mycket professionellt med dessa uppgifter, säger Thomas Wahlberg.

Infektionskliniken förberedd

Även infektionskliniken vid Östra sjukhuset inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har god kontroll över den nuvarande situationen.

– Vi har förberett oss och haft samordningsmöten även innan vi fick första smittade fallet. Det kom inte som en överraskning. Vi klarar nuvarande situation väl, men skulle det bli en smittspridning i samhället kommer vi få ett ansträngt läge. Då kommer vi att behöva göra tydliga prioriteringar i vården och skala bort det som inte är livsnödvändigt, säger Per Karlsson, förste chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Per Karlsson, förste chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef för infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Andreas Kron

Inte heller alla som smittas av coronaviruset behöver vårdas på sjukhus. De som har väldigt lindriga symptom eller är på väg att tillfriskna och som accepterar reglerna för isolering kan i samråd med läkare stanna i hemmet.

Ökar arbetet stegvis

Ann Söderström. Foto: Andreas Kron

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör VGR, tycker att statsminister Stefan Löfven har fått en bra bild av VGR:s arbete kring coronaviruset.

– Vi har en professionell organisation där många får slita hårt just nu, men hittills har vi klarat det bra. Vi har beredskap för ett ökat antal sjuka och vi är beredda att öka vårt arbete stegvis.

Hittills har smittspridningen begränsats till så kallade importfall. Det vill säga personer som kommer från smittade områden eller personer som varit i kontakt med importfall. Men vad händer om trycket ökar rejält och det blir en allmän smittspridning?

– I ett hårt pressat läge kommer vi behöva ställa om hela vården. Ställa in den planerade vården och låta delar av eller ett helt sjukhus bara arbeta med coronasmittade patienter vilket finns som scenario i våra pandemiplaner. Men vår känsla är att vi klarar detta, säger Ann Söderström.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även:

Sjukvården i VGR rustar för coronaviruset

Coronaviruset: Så ersätts anställda som måste stanna hemma