Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Om man av läkare ombeds stanna hemma kan man få ersättning från Försäkringskassan. Foto: Pixabay

Coronaviruset: Så ersätts anställda som måste stanna hemma

I takt med att fler smittade med coronavirussjukdomen covid-19 upptäcks i Sverige sker provtagningar på allt fler invånare. Dessutom kan fler bli uppmanade av läkare att isolera sig. För den som på uppmaning av läkare missar arbetsinkomst finns möjlighet att få smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, men högst 804 kronor per dag. För att få ersättning listar Försäkringskassan följande skäl på sin hemsida (länk):

  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Om du är sjuk har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan.

Råd till VGR:s medarbetare

Västra Götalandsregionen är med sina 56 000 anställda Sveriges största offentliga arbetsgivare och många medarbetare har frågor om coronaviruset och jobbet.

Här nedan listas några av medarbetarnas frågor.

Andra arbetsgivare går ut och säger att medarbetarna som varit i drabbade områden ska vara hemma i karantän, varför gör inte VGR så?
Enligt Folkhälsomyndigheten smittar viruset inte under inkubationstiden, det finns därför inte någon anledning att låta medarbetare vara hemma i karantän. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Vad ska jag göra om och varit i ett drabbat område men inte känner mig sjuk?
Följande framgår av information från 1177.se: Du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring då telefonnummer 1177. Om du senare blir sjuk, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.

Om jag behöver lämna prov, får jag göra det på arbetstid eller vad gäller?
Om du ska till läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom har du rätt till smittbärarpenning. Sådan ersättning får du från första dagen. Begär ett intyg hos läkaren om att du utretts. Du kan sen begära ersättning från Försäkringskassan. Här finns mer information om detta. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Om provet visar att jag bär på smitta, vad ska jag göra då?
Be om ett läkarintyg som styrker detta och begär smittbärarpenning från Försäkringskassan. Underrätta din chef om vad som hänt och följ i övrigt de råd du får från sjukvården. Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Om du är sjuk gäller vanliga regler om sjukersättning.

Kan jag få smittbärarpenning även om jag blir sjuk?
Nej, blir du sjuk är det de vanliga sjukskrivningsreglerna som gäller, det vill säga karensavdrag och sjuklön de första 14 dagarna.

Vad ska jag göra om någon i min närhet har smittats eller riskeras ha smittats?
Så länge du inte själv uppvisar några symptom smittar du inte. Men ta kontakt med din chef och informera hen. Beroende på den bedömning som görs kan det bli aktuellt att stänga av dig från arbete. Det beslutet fattas av arbetsgivaren och du får då behålla lönen. Följande framgår av information från 1177.se: Du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Om du senare blir sjuk, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest. Blir du sjuk ska du sjukanmäla dig.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se