Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
De flesta tycker de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Foto: Kent Eng

De flesta nöjda med tillgången till hälso-och sjukvården

83 procent av invånarna i Västra Götaland upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med tidigare år.

Allt fler anser också att väntetiderna är rimliga. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner.

58 procent av invånarna i Västra Götaland tycker att väntetiderna till besök på vårdcentralerna är rimliga och 40 procent när det gäller besök eller behandling på sjukhus. Det är en ökning med fyra respektive två procentenheter jämfört med 2018.

Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården ligger på samma nivå som förra året, där 56 procent anser att de har förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Förtroendet för sjukhusen är större än för vårdcentraler.

Positiv utveckling

– Resultatet visar på en svag positiv utveckling inom några områden, men vi ligger fortfarande under riksgenomsnittet på de flesta områden, och det är något vi måste fortsätta att arbeta med, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR).

Ann Söderström. Foto: Andreas Kron

I VGR pågår ett genomgripande förändringsarbete för att modernisera och förbättra vården för invånarna i Västra Götaland.  Det handlar om att utveckla den nära vården, att förbättra vårdens kvalitet och att utveckla digitala tjänster så att vården blir mer tillgänglig.

– Hälso- och sjukvårdsbarometern ger oss bra underlag för att följa upp och säkra att utvecklingen går åt rätt håll, säger Ann Söderström

Högt förtroende för 1177

Förtroendet för 1177 Vårdguidens information och råd om hälsa och vård via webben är fortsatt högt och 66 procent uppger nu att de har förtroende för 1177 på webben. Högst förtroende finns i åldersgrupperna 18–29 år och 30–39 år.

Förtroendet för digitala vårdbesök är fortsatt lågt bland invånarna i Västra Götaland, vilket även ses i riket i stort.  Det är dock en stor andel av befolkningen (50%) som inte har en uppfattning i frågan, men av dem som uttryckt en åsikt svarar endast drygt en femtedel att de har ett mycket stort eller stort förtroende för digitala vårdbesök.

Text: Åsa Elofsson
vgrfokus@vgregion.se