Vårdpersonal som går i en sjukhuskorridor.
Som patient eller anhörig har du inte rätt att välja vilken vårdpersonal du ska behandlas av. Foto: Kent Eng

Kränkande behandling från patienter och deras anhöriga är ett växande problem för vårdpersonal i Västra Götalandsregionen (VGR). Nu föreslås regiongemensamma rutiner för hur kränkningar av medarbetare ska hanteras.

Tio procent av medarbetarna i Västra Götalandsregionen (VGR) uppgav 2019 att de utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling på jobbet. En del av kränkningarna kommer från patienter och deras anhöriga.

– Patienten är alltid välkommen att framföra önskemål, men kan inte bestämma, vem som ska undersöka, vårda eller ge behandling. Som patient eller anhörig kan du aldrig kräva att få byta personal Det är detsamma som att tacka nej till vård, säger, Cecilia Lundmark, etiskt forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Gemensamma rutiner

Sedan något år har SU beslutade rutiner för hur man ska hantera kränkande särbehandling av medarbetare. Förlagan är rutiner som region Jönköping tagit fram.

Nu utreder VGR frågan om gemensamma rutiner för alla förvaltningar, efter att frågan väckts i en motion från Vänsterpartiet. Personalutskottet ska ta ställning till den i mars och därefter ska motionen vidare till regionstyrelsen och fullmäktige för beslut.

Med fler nationaliteter och kulturer blir det allt vanligare att patienter har önskemål eller rent av krav på att välja vårdpersonal utifrån till exempel kön, etnicitet eller kultur/religion.

– Det kan vara svenskar som inte vill ta emot vård från personal med annan hudfärg eller religion. Eller patienter från andra kulturer som har speciella krav. Men det kan också handla om andra saker, säger Cecilia Lundmark.

Byta personal

– Är det någon som till exempel har varit med om ett trauma och mår väldigt dåligt inför en undersökning så anstränger vi oss för att lösa situationen utifrån de resurser vi har.

Handlar det däremot om hudfärg, religion eller liknande så försöker man lösa situationen genom samtal och resonemang. Endast i undantagsfall byter man personal och då av hänsyn till medarbetaren.

– Då är det viktigt att tydligt förklara för patienten att det är just av omsorg om medarbetaren som man gör bytet. Allt annat är oacceptabelt, säger Cecilia Lundmark.

Påverkar patientsäkerheten

Rutinerna på SU finns till för att värna medarbetarna men också patientsäkerheten.

”En medarbetare ska alltid kunna känna sig trygg och säker på sin arbetsplats. Otrygg personal riskerar att göra missbedömningar som i sin tur kan påverka patienter negativt”.

I rutinerna finns beskrivet hur man kan gå tillväga för att lösa olika typer av situationer och hur man på sin arbetsplats kan förbereda sig inför eventuella händelser.

–  Tyvärr förekommer det fortfarande att vårdpersonal får höra ”lite får du tåla”. Men det är aldrig okej att bli kränkt, hotad eller diskriminerad på jobbet, säger Cecilia Lundmark.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Läs mer om bestämmelser och rättigheter på 1177.se