Foto: Camilla Lindberg

För att säkra tillgången av skyddsutrustning för vården inför Västra Götalandsregionen VGR, en särskild regional samordning och prioritering. Viss skyddsutrustning kan därför inte längre beställas på vanligt vis och det ska säkerställa att det finns skyddsutrustning för de verksamheter som har störst behov.

Den skyddsutrustning det handlar om är bland annat vissa typer av andningsskydd, visir, skyddsglasögon samt skyddsrockar. Det vill säga, materiel som behövs för att undersöka och vårda patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.

För närvarande finns skyddsutrustning, men det är en utmanande situation där förutsättningarna snabbt kan förändras. Den globala efterfrågan gör att tillgången på materiel begränsas samtidigt som fler misstänkta och bekräftade fall av covid-19 gör att åtgången av skyddsutrustning ökar.

Prioriterade verksamheter

Sedan coronavirussjukdomen covid-19 blev känd har VGR arbetat för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och nu tas nästa steg. VGR:s hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström har beslutat att samordna och prioritera den skyddsutrustning som finns tillgänglig inom VGR, för att säkerställa tillgång för prioriterade verksamheter.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

–  Situationen kräver samarbete och sammanhållning i hela regionen. Tillgången på materiel kan bli begränsad och därför måste vi hushålla med det vi har och använda det klokt, säger Ann Söderström.

Prioriterade verksamheter inkluderar bland annat ambulans, akutmottagningar, infektionssjukvård, intensivvård, förlossning, barnsjukvård samt vård- och jourcentraler.

Materiel till de med störst behov

En regional ledningsgrupp med uppdrag att säkerställa regional materielförsörjning i samband med covid-19 finns etablerad. Syftet är att säkra tillgång till kritisk materiel på prioriterade vårdverksamheter inom Västra Götalandsregionen.

Marga Brisman

– Genom att samordna hanteringen av kritisk materiel ökar VGR kontrollen på tillgång och efterfrågan på kritisk materiel och får möjlighet att snabbt fördela materiel dit störst behov finns, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare på Västra Götalandsregionen.

– Samtidigt är det viktigt att hushålla med den skyddsutrustning vi har. Onödigt användande ska undvikas. Gällande hygienrutiner ska följas, avslutar Marga Brisman.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se


Läs även: