Bild från presskonferens 17 april.

Sedan Västra Götaland fick sitt första fall av covid-19 för sju veckor sedan har 1316 människor testats positiv för coronaviruset. 75 personer med bekräftad covid-19 i Västra Götaland har avlidit.  Även om smittspridningen och antal sjuka långsamt ökar så är tillgången till vård- och intensivvårdsplatser fortfarande god och det är ännu inte aktuellt att aktivera något krislägesavtal. Det framkom på Västra Götalandsregionens (VGR) pressträff på fredagen.

När det gäller sjukhusen har 416 personer med covid-19 varit inlagda på sjukhus. 119 av de inlagda patienterna har fått intensivvård och av dessa har 108 patienter överlevt.

– 90 procent av våra intensivvårdspatienter överlever. Det är bra siffror som också visar att vi bedriver god vård. Personalen sliter hårt i det här, det är en hård belastning för personalen, både på intensiven och på våra infektions- och karantänsavdelningar. Man ska jobba i full utrustning många gånger, det är varmt och besvärligt. Personalen gör ett fantastiskt jobb, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör VGR.

”Släpp inte garden”

När biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall på fredagen gick igenom smittspridningen i Västra Götaland konstaterade han att kulmen ännu inte är nådd.

Leif Dotevall

– Det är en fortsatt uppgång, vi har nog inte nått kulmen. Det ser olika ut i vårt område men vi har fortfarande en ökning med ungefär 60-70 bekräftade fall varje dygn. Vi får inte släppa garden, faran är inte över, säger Leif Dotevall.

Oroande att äldre insjuknar

Ett fortsatt bekymmer är att smitta sprids till äldreboenden. I Västra Götaland har ett 50-tal äldreboenden drabbats av de ungefär 400 äldreboenden som finns i området. Men flera av äldreboendena har endast enstaka fall och inte utbredd smitta.

– Flera äldreboenden har gjort stora insatser och lyckats hindra smittspridning, liksom på kliniker och IVA-avdelningar. Det görs ett otroligt arbete i det tysta, säger Leif Dotevall.

Samarbetar med kommunerna

När det gäller skyddsutrustning och material samarbetar VGR både regionalt och nationellt med att ta hem utrustning som också ska räcka till kommunerna.

Ann Söderström

– Vi har ett väldigt gott samarbete med kommunerna, det gör ett fantastiskt jobb och vi hjälps åt så mycket vi kan. Framför allt med vårdhygieniska rutiner, vi har spelat in filmer hur man använder skyddsutrustning, vi har webbinarier (webbutbildningar) för chefer och vi samarbetar kring utrustning som visir, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Inte aktuellt med krislägesavtal i nuläget

Med på fredagens pressträff var även VGR:s HR-direktör Marina Olsson som berättade att VGR i nuläget inte kommer att begära att det så kallade krislägesavtalet aktiveras.

Krislägesavtalet gör det möjligt för en arbetsgivare att under en begränsad period om fyra veckor ta ut mer arbetstid, förlägga den dygnets alla timmar och lägga andra arbetsuppgifter på medarbetarna än vad man vanligtvis har, för de medarbetare som omfattas av avtalet. Medarbetarna får i sin tur högre ersättning. Men i nuläget finns det andra åtgärder som VGR först behöver göra för att trygga personaltillgången.

Marina Olsson

– Vi har en kontinuerlig dialog med sjukhusledningarna om läget och vi går igenom allt som görs för att stärka bemanningen och vi ser att vi fortsatt har mer att göra i VGR innan det är läge att vi begär att aktivera krislägesavtalet, säger Marina Olsson.

Innan krislägesavtalet kan aktiveras krävs det att alla möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal är uttömda. Exempel på åtgärder man behöver vidta innan aktivering kan bli aktuell är ändring av arbetstidsscheman, beordrad övertid, förskjuten arbetstid, förflyttning av arbetstagare eller att återkalla beviljade semestrar.  Dessutom ska arbetsgivaren inventera alla möjligheter till bemanningsförstärkningar, till exempel om deltidsanställda kan jobba heltid eller om det går att ta in extrapersonal.

– Krislägesavtalet är ingen långsiktig lösning, det är viktigt att ha med sig det, att det inte är en långsiktig lösning på att det saknas medarbetare i vissa verksamheter. Medarbetarnas vila och återhämtning måste tryggas oavsett om vi har ett krislägesavtal eller inte. Vi måste se till att man orkar arbeta, att vi har en långsiktigt hållbar arbetssituation och uthållighet, säger Marina Olsson.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se

Fotnot: Samtliga siffror i artikeln utgår från aktuellt läge fredagen 17 april, 2020. Siffrorna kring smittade och avlidna har uppdaterats jämfört med de siffror som nämns i videofilen med presskonferensen.


Läs även: