Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Försvarsmaktens helikopter 16, även känd som Blackhawk UH-60 i USA har tidigare använts till bland annat ambulanstransporter i Afghanistan. Foto: Andreas Kron

Försvarsmaktens helikoptrar bistår sjukvården under coronapandemin

Coronapandemin har ökat behovet av att kunna flytta svårt sjuka patienter mellan intensivvårdsavdelningar. Nu tar vården i Sverige hjälp av Försvarsmakten som med tre helikoptrar kommer bistå landet med intensivvårdstransporter. En av helikoptrarna bemannas med vårdpersonal från Västra Götalandsregionen och ska hjälpa södra Sverige.

Karl Chevalley

– Vi håller nu på och förbereder oss för att kunna transportera patienter med Försvarsmaktens helikoptrar. Vi ser ökat behov av intensivvårdstransporter mellan regioner, mellan sjukhusen och mellan IVA-avdelningar under coronapandemin, säger Karl Chevalley, beredskapsöverläkare i Västra Götalandsregionen och helikopterläkare.

För hela landet

Det är samtliga Sveriges regioner som gått samman och via SKR, Sveriges kommuner och regioner, skickat en hemställan till Socialstyrelsen om stöd från Försvarsmakten. Tre helikoptrar ska serva hela Sverige och bemannas med personal från Region Norrbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen som tar vårdgivaransvaret i respektive helikopter.

– Det handlar om de allra svårast sjuka patienterna, de som ligger inne på intensivvården. Det kan vara covidsmittade patienter som behöver hjälp med respirator, som är intuberade och behöver intensivvårdsövervakning. Det här blir intensivvårdstransporter, patienterna får intensivvård under transporten, från en IVA-avdelning till en annan, säger Karl Chevalley.

Varför behövs Försvarsmaktens helikoptrar?

– Om belastningen blir stor kan vi behöva flytta patienter från en region till en annan eller från ett sjukhus till ett annat. Då behöver vi Försvarsmaktens resurser för att kunna avlasta vården samtidigt som vi fortsatt har en god beredskap med vårdens civila helikoptrar.

Övar tillsammans

VGRfokus var med när vårdpersonal och Försvarsmakten övade tillsammans inför de kommande transporterna. Det handlar om säkerhetsutbildning, provlastning av bår och medicinteknisk utrustning och gå igenom skillnader mellan Försvarsmaktens helikoptrar jämfört med de helikoptrar vården normalt använder.

Christian Bagge

– Det känns jättebra. Min personal är väldigt motiverad och ser fram emot att kunna lösa en skarp uppgift och hjälpa samhället, säger Christian Bagge, andra helikopterskvadronen Linköping och ställföreträdande divisionschef.

Hur skyddar ni er?

– Besättningen är skyddad på olika sätt, vi har vidtagit åtgärder för att skydda oss framme i cockpit med ett fysiskt skydd för att minska smittspridningen, ett fysiskt skydd kombinerat med ett luftflöde som går bakåt. Mina kollegor där bak kommer sitta med personliga skydd, ansiktsmasker, handskar och så vidare. Det är en skyddsnivå som personalen känner sig nöjd med.

Övning inför kommande transporter.

Ökad kapacitet

En transport är ganska tidskrävande och sker genom att helikoptern hämtar upp en helikopterläkare och helikoptersjuksköterska och sen flyger till det sjukhus där patienten ska hämtas. Helikopterläkaren och sjuksköterskan förbereder patienten för transporten vidare till nästa sjukhus och följer med patienten hela vägen in på den nya intensivvårdsavdelningen. Samtidigt sanerar Försvarsmaktens besättning helikoptern inför nästa uppdrag.

– Vi är väldigt glada för det här stödet, det nationella stödet som Försvarsmakten lämnar till oss. Det är en väldigt viktig resurs och ha möjlighet att kunna flytta patienter från en IVA som håller på att bli full och flytta patienten på ett säkert och kontrollerat sätt till en annan IVA-avdelning och bedriva intensivvård under själva transporten. säger Karl Chevally, beredskapsöverläkare, VGR och helikopterläkare.

– Det ger att vi får en ökad buffertkapacitet och förmåga att nationellt klara av den här svåra situationen. Jag tycker det är så här man använder totalförsvarets resurser på absolut bästa sätt och det är väldigt glädjande att se olika aktörer och myndigheter jobba tillsamman på det här sättet, fortsätter han.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

  • Sveriges samtliga regioner har gått samman med SKR, Sveriges kommuner och regioner, och begärt stöd från Försvarsmakten med att transportera covid-19-patienter.
  • Tre helikoptrar kommer hjälpa hela landet. Region Norrbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen tar vårdgivaransvaret i respektive helikopter.
  • Befintliga civila ambulanshelikoptrarna kommer fortsättas användas till ordinarie uppdrag inom vården.

Läs även: