Skyddsvisir, handsprit och handskar
Nu är tillgången god på skyddsvisir och handsprit till vården, tack vare inhemsk produktion. Handskar är däremot en produkt som behöver köpas på en tuff internationell marknad.

Tillgången på skyddsvisir för vård av patienter med Covid -19 är för närvarande mycket god i Västra Götalandsregionen (VGR).
– Vi har välfyllda lager och mer på väg in från industrier som kan producera visir åt oss i stor skala, säger Per Wiger, chefläkare i VGR.

VGRfokus har tidigare berättat om att många frivilliga hjälpt till med visirtillverkning på olika sätt (länk till artikel). Nu har flera stora industrier ställt om produktionen vilket gör att behovet av både engångs- och flergångsvisir är tryggat för överskådlig tid.

– Vi är mycket tacksamma för det engagemang och allt stöd vi fått från många olika frivilliga initiativ säger Per Wiger.

Överskott till kommunerna

Visir kommer nu att kunna beställas som innan utbrottet av covid-19. För materieldepåerna är det effektivare att hantera stora säkra volymer av visir än små sändningar som var för sig måste kontrolleras och kvalitetssäkras. Men fortsätter små bidrag att komma tas de omhand som tidigare.

VGR får så pass stora volymer av visir att överskottet kan gå till de kommuner i Västra Götaland som behöver.

Per Wiger, överläkare VGR.

– Det ser mycket bra ut just nu, men vi vet ju fortfarande inte när toppen på pandemin är nådd, eller om det blir en utdragen platå eller en andra våg till hösten. Därför måste behovet hela tiden uppdateras, säger Per Wiger.

Oseriösa aktörer

Plasthandskar är ett exempel på skyddsutrustning som är svårare att handla upp. En normal vecka går det åt 1,2 miljoner par plasthandskar i vården i VGR. Under covid -19 används cirka två miljoner par i veckan.

– Handskar och annat som vi inte producerar själva i Sverige måste handlas upp på en allt tuffare internationell marknad, med stigande priser och osäkerhet kring både leveranser och kvalitet, Det finns också en hel del oseriösa aktörer att se upp med, säger Per Wiger.

Kirurgiska munskydd

VGR jobbar intensivt med att hitta rätt materiel att beställa och uppdaterar hela tiden prognoserna för behov både på både kort och lång sikt.

– Behovet av skyddsrockar hoppas vi kunna lösa snart genom regionala producenter. Kanske även kirurgiska munskydd. Handsprit och ytdesinfektion kan produceras inom landet, men ofta kommer leveranserna i stora förpackningar, så logistiken att få ut det i vården kan vara svår, säger Per Wiger.

Text: Bettina Axelsson
vgrfkus@vgregion.se


Läs även:

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here