Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Karin Mellgren, verksamhetschef Barncancercentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset och barnsjukvårdsteamets Cecilia Langenskiöld, läkare och Lisbeth Andersson, sjuksköterska.

Cancersjuka barn får vård i hemmet – sparar tid och minskar smittrisk

Barn med cancer kan nu få avancerad vård i hemmet istället för att behöva åka in till sjukhus för behandling. Det innebär både en stor tidsvinst och minskad smittrisk. 

I en  dryg månad har ett närsjukvårdsteam från Barncancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gett barn med cancer avancerad vård i hemmet. Familjerna är mycket nöjda med vården och den minskade smittrisken.

Den 23 mars startade Barncancercentrum ett närsjukvårdsteam som ett pilotprojekt under ett år. Barncancercentrum har hela Västra Götaland som upptagningsområde men teamet har bara möjlighet att vårda barn i Göteborg. Däremot ska arbetet leda till en modell för regionsjukhusen i Västra Götaland.

Cytostatika hemma

– Teamet klarar att vårda 30 barn per vecka. Det handlar om avancerad vård som exempelvis att ge cytostatika i hemmet, säger verksamhetschef Karin Mellgren.

Teamet består av en specialistläkare och två specialistsjuksköterskor från Barncancercentrum. I dagsläget ges vården dagtid på vardagar. Att de svårt sjuka barnen kan få vård i hemmet har varit mycket uppskattat hos familjerna. Främst ses vården som en stor tidsvinst för familjerna och det betyder mycket för hårt ansatta familjer.

Halverat avdelningsbesöken

– Vård av barn med cancer innebär ofta att förälder och barn måste vara på sjukhuset många dagar per vecka. Med resor och behandlingstid tar det större delen av dagen. För de barn som får vård av teamet kan besöket istället genomföras på en halvtimma per dag, förklarar Karin.

Genom teamets arbete har antalet besök på Barncancercentrums dagvårdsavdelning minskat till nästan hälften. Det gör att väntetiderna minskat även för de barn som behandlas på dagsjukvårdsavdelningen. En annan vinst, särskilt nu under Coronapandemin, är att smittrisken minskat både för barnen som vårdas i hemmet och barnen som kommer till sjukhuset. Det är extra viktigt för de cancersjuka barnen som är mycket infektionskänsliga.

Sparar tid

Även personalen som arbetar i teamet är mycket nöjda med arbetssättet.

– De känner att de får en annan kontakt med familjerna när de träffas i barnets hemmiljö. Personalen upplever även att arbetet blir effektivare när läkare och sjuksköterska arbetar tätt ihop. De kan kommunicera direkt med varandra vilket sparar mycket tid, säger Karin Mellgren, verksamhetschef på Barncancercentrum på SU.

I höst ska pilotprojektet utvärderas för att se om teamets verksamhet kan finansieras och bli permanent.

Text: Kjell Foss
vgrfokus@vgregion.se

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *