Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fler ska testas för covid-19 i Västra Götaland

Med start nästa vecka vill Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström att fler ska kunna testas för covid-19. Det sa hon på VGR:s pressträff på fredagen där smittskyddsläkare Thomas Wahlberg också inskärpte att faran med covid-19 är långt ifrån över.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare

– Vi ser att folk trängs mer på restauranger, i affärer och kollektivtrafiken. Vi vet och har också sett att man gått till sin arbetsplats med symptom och smittat arbetskamrater, till exempel i lunchrum och mötesrum. Det är så lätt att tro att pandemin har lugnat ner sig för att vi befinner oss i en platåfas, men den har inte lugnat ner sig. Det är alldeles för tidigt att slappna av och vi måste fortsätta följa råden och rekommendationerna, säger Thomas Wahlberg.

Högt tryck men god beredskap

Trycket på vården i Västra Götaland är fortsatt högt och det pågår smittspridning i alla kommuner. Under fredagen 29 maj fanns totalt 285 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 67 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Bilden av en platåfas, sett över hela regionen, håller dock i sig.

– Vi är i en platåfas men vi har inte ett stabilt läge, faran är långt ifrån över. Det är inte lugnt i vården, vi har en stor omsättning av patienter men antalet patienter som skrivs ut är ungefär lika många som skrivs in, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Utifrån den prognos VGR:s data och analysavdelning gjort väntas en långsam minskning av antalet inneliggande och intensivvårdade patienter. Men då gäller också att råden för att minska smittspridning fortsatt följs. När det gäller sjukvården finns en god beredskap för att ta emot de patienter som behöver iva-vård och det är inget problem med skyddsmateriel.

Utökad testning

En utmaning för hela Sverige är att bygga upp testkapaciteten av så kallade PCR-tester för att visa om en person har covid-19. VGR ligger långt fram och testar just nu ungefär 4000 personer i veckan. Inledningsvis har det handlat om patienter och vårdpersonal men numera också personal inom samhällsviktig verksamhet, framför allt polis, räddningstjänst och kriminalvård.

Nästa steg är att låta invånare som har symptom att testa sig via vårdcentralerna i Västra Götaland.

Ann Söderström. Foto: Andreas Kron

– Vi öppnar för utökad provtagning via vårdcentraler nästa vecka (vecka 23). Dit ska den som har lindriga symptom kunna komma för att se om man har covid-19. Men har man inga symptom är det ingen idé, säger Ann Söderström.

Det handlar om personer som har lindriga symptom, där det kanske lika gärna skulle kunna vara allergi som covid-19. Och det som erbjuds är enbart provtagning, ingen läkarundersökning.

– Är du sjuk och behöver bedömas av sjukvårdspersonal, då ska du söka vård som vanligt.

Kolla vårdcentralens hemsida

Den som vill ta ett prov uppmanas att kolla på sin vårdcentrals hemsida för att se när och hur provtagningen ska gå till. Möjligheten att testa sig kommer successivt att öka och det är viktigt att vårdcentralerna får lite tid att bygga upp detta. Alla kan inte testas på en gång

– Det är väldigt noga hur man bygger upp detta och att rekommendationerna följs, samlar man folk med lättare symptom måste man se till patienterna inte blandas och att personalen har skyddsutrustning. Flera av vårdcentralerna tänker sig att man har ett tält eller på annat sätt är utomhus, säger Ann Söderström.

Inom vården sker även antikroppstester som visar om en person har haft covid-19, så kallad serologi. Men de testerna är ännu inte tillgängliga för alla.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Provtagning av invånare och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19

Arbete pågår för att snabbt utöka provtagning för Covid-19, vecka 23, på vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Det kommer beröra såväl patienter som invånare, inkluderat personal.

Personer med symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning, bland annat för möjlighet till tidigare återgång i arbete samt för att minska smittspridning.

Symtom som är vanliga vid covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne.

Vid svåra symtom skall man som vanligt vända sig till ordinarie vårdkontakt/vårdcentral.

De utökade testerna gäller pågående infektion och är inte ett antikropp-test.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *