Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Pixabay

Ny studie: Läkemedel minskar risken för sexuella övergrepp mot barn

En spruta med ett läkemedel mot prostatacancer kan minska risken för att män med pedofil störning förgriper sig på barn. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som bland annat forskningsenheten vid Skaraborgs sjukhus har varit inblandad i.

Valdemar Landgren, Skaraborgs sjukhus. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

– Att kunna erbjuda effektiva behandlingar till dem som brottas med detta är en viktig pusselbit i det förebyggande arbetet av övergrepp mot barn, säger Valdemar Landgren, doktorand och ST-läkare inom Vuxenpsykiatri, Skaraborgs Sjukhus och en av författarna till studien.

Många barn utsatta

Sexuella övergrepp drabbar ungefär var tionde flicka och var tjugonde pojke. Största gruppen förövare är män med pedofili, det vill säga män som tänder sexuellt på barn.

Det finns få studier på patientgruppen män med pedofil störning och ingen behandling finns som har undersökts i en randomiserad kontrollerad studie.

– Andra testosteronsänkande mediciner som används ibland orsakar initialt en ökning av testosteron i kroppen och ger effekt först efter flera veckor, vilket kan vara problematiskt, säger Valdemar Landgren.

Frågeställningen i den nya studien var ifall degarelix, en testosteronsänkande medicin, snabbt kan minska risken hos patienter med pedofil störning att begå övergrepp mot barn. Läkemedlet stänger av produktionen av manligt könshormon, testosteron, och minskar inom loppet av några timmar testosteronnivåerna i kroppen.

I studien ingick 52 män med pedofili från hela Sverige. Männen lottades till behandling med läkemedlet degarelix eller en verkningslös placebosubstans. Varken deltagarna eller forskarna visste vilka som fått läkemedlet förrän studien var över.

Minskade sexlusten

Forskarna kom fram till att riskfaktorerna som helhet minskade mer hos dem som fick degarelix än hos dem som fick placebo.

– Effekten med degarelix var störst på faktorerna sexuell attraktion till barn och hög sexuell lust, som sjönk redan efter två veckors behandling. En majoritet av dem som fick degarelix ville fortsätta med läkemedlet efter studiens slut, säger Valdemar Landgren.

Vilken nytta tror du att era slutsatser kommer att ha för samhället och vården av män med pedofil störning?

– Det är ett första steg mot evidensbaserad behandling av pedofil störning. Förhoppningsvis sporrar det till fler studier, för det behövs mer kunskap.

Hur kommer ni att gå vidare med forskningen i det här ämnet?

– Det pågår en placebo-kontrollerad studie med Internet-KBT. Vi planerar även för en studie som utvärderar preparatet under en längre tid jämfört med psykoterapi.

Jan Nyman
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Forskningen finansierades av Svenska Läkaresällskapet, Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet, Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse, Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet (institutionen för klinisk neurovetenskap), Göteborgs Läkaresällskap, forskningsenheten vid Skaraborgs sjukhus samt Region Stockholm (ALF-medel) och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). Kunskapspartner var ECPAT Sverige.

Länk till studien: Open access: “Effect of Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonist on Risk of Committing Child Sexual Abuse in Men With Pedophilic Disorder: A Randomized Clinical Trial”. Valdemar Landgren, Kinda Malki, Matteo Bottai, Stefan Arver, Christoffer Rahm. JAMA Psychiatry, online 29 april 2020, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.0440.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *