Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Antikroppstester som tas med blodprov erbjuds till invånarna i höst. Just nu prioriteras tester som visar om man har en pågående covid-infektion, så kallad PCR-test som tas i näsa/svalg.

Antikroppstest för invånarna i Västra Götaland startar i höst

Allt fler efterfrågar testning för att få veta om man har antikroppar mot covid -19.
Några regioner i Sverige är igång med tester för allmänheten, liksom en del privata vårdgivare.
Västra Götalandsregionen (VGR) planerar att erbjuda testning för invånarna först till hösten.

En anledning till att det dröjer är att man vill bygga upp en robust organisation kring testerna. Den kapacitet som idag finns i form av personal och laboratorieanalyser används i första hand till PCR-testerna som visar om du har en pågående infektion.

PCR-tester är ett prov som tas med en pinne i näsan och/eller svalget. Det var ett sådant självtest som nyligen erbjöds 17 000 göteborgare och som även kan användas av personal med lätta symtom. Testet erbjuds också allmänheten via vårdcentralerna i VGR. I dagsläget tas cirka 10 000 PCR-tester per vecka.

Stoppa smittspridning

Jan Kilhamn
Jan Kilhamn

– Vi anser att det är mer prioriterat att stoppa smittspridningen genom att bryta smittkedjor. Därför lägger vi våra begränsade resurser nu under sommarperioden på att ta reda på om man har en pågående infektion och därmed riskerar att smitta andra, säger Jan Kilhamn, stabschef för regional särskild sjukvårdsledning.

Sedan i slutet av maj gör VGR antikroppstester på vårdpersonal, där många velat veta om man har tecken på genomgången infektion. Även patienter där det har betydelse för deras vård kan få göra antikroppstest. Testet görs genom ett blodprov.

Personer i riskgrupper

I VGR testas i nuläget cirka 2000 personer i veckan för antikroppar. Kapaciteten räcker väl för nuvarande provtagningsindikation, som prioriterar patienter, personal och personer i riskgrupper.

För att svara upp mot den förväntat stora efterfrågan när alla invånare erbjuds antikroppstestning, behöver metoder med ännu större kapacitet vara tillgängliga. Det beräknas ske i september.

Det förekommer många olika uppgifter i media och på sociala medier om vad det egentligen innebär att ha antikroppar mot covid- 19 och hur tillförlitliga testerna är. Fortfarande finns det inte något hundraprocentigt säkert svar på frågor som hur immun man blir och i så fall hur länge.

Tester med hög tillförlitlighet

Så här förklarar professor Magnus Lindh, sektionschef klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Alla antikroppstester kan ge falskt positivt eller falskt negativt resultat. Falskt positivt resultat betyder att testet anger att någon har antikroppar trots att det inte är sant. Förklaringen kan vara att individen har antikroppar som egentligen är riktade mot något annat men att det ändå ger testreaktion.

Det finns tester med olika grader av tillförlitlighet. De tester som VGR använder nu och som kommer att erbjudas i höst är välvaliderade, laboratoriebaserade metoder som har en mycket hög tillförlitlighet. Men det finns fortfarande en minimal risk att en person som enligt testet har antikroppar inte är immun och alltså kan vara smittsam.

Riskerar sprida smitta

– Jag vill understryka att även om man har antikroppar kan man inte röra sig fritt och hursomhelst i samhället – man riskerar ändå att sprida smitta vidare till andra som inte har antikroppar. Man behöver fortsätta att hålla avstånd och vara noga med att tvätta händerna. Smitta kan ju också spridas genom att man varit i kontakt med virus och kan föra det vidare med kläder, händer och liknande, säger Jan Kilhamn.

Exakt datum för när höstens provtagningar för allmänheten kan komma igång är inte beslutat ännu. I arbetet med att ta fram VGR:s erbjudande om antikroppstestning för invånarna tas  hänsyn till råden i Folkhälsomyndighetens nya ”Vägledning för antikroppspåvisning”.

Kostnad för antikroppstester kommer att bli 160 kronor för allmänheten och ingen kostnad för vårdpersonal.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *