Mimmi Törnell och Joel Lundman inventerar tillgängligheten vid Bokenäs gamla kyrka. "Tillgänglighetsdatabasen ger information om hur en plats ser ut i detalj. Sedan är det upp till var och en att bestämma om det är möjligt att göra ett besök utifrån den informationen", säger Magnus Persson, regionutvecklare på Tillgänglighetsdatabasen.

Behöver du ta dig fram med rullstol, rullator eller kryckor i sommar? Eller har du någon annan funktionsnedsättning som gör att du drar dig för att ta dig dit du vill? Nu kan du förbereda ditt besök till 25 olika kulturmiljöer i Bohuslän.

Sedan tidigare finns det flera tusen detaljerade beskrivningar av anläggningar i Tillgänglighetsdatabasen (TD). Från flygplatser och hotell till sjukhus och vårdcentraler. Genom ett enkelt klick kan du till exempel se att huvudentrén till Uddevalla sjukhus har en 111 centimeter bred dörröppning, att det finns en dörröppnare men att det saknas belysning. Och 53 saker till som kan vara av betydelse för den som ska ta sig genom huvudentrén.

Kulturmiljöer utomhus

Nytt för i år är att flera kulturmiljöer utomhus nu har fått liknande beskrivningar. Som att gångvägarna till domarringarna vid Dårskilds högar i Strömstad är hårdgjorda, att orienteringstavlan vid Ragnhildsholmen utanför Kungälv har tydliga kontraster och därmed är mer lättläst eller att utrymmet för att ta sig genom grinden till Pilane gravfält på Tjörn är 108 centimeter.

– Tillgänglighetsdatabasen ger information om hur en plats ser ut i detalj. Sedan är det upp till var och en att bestämma om det är möjligt att göra ett besök utifrån den informationen, säger Magnus Persson, regionutvecklare på Tillgänglighetsdatabasen.

Delaktighet

Tillgänglighet handlar förstås om att alla människor har rätt att vara delaktiga i hela samhället. Att alla ska kunna ta sig till ett sjukhus är självklart för de flesta, men det är också en rättighet att ta del av kultur och samhällsliv, oavsett förmåga. Om första steget är att berätta hur det ser ut, kan nästa steg bli att göra förbättringar. Som att göra vägar mer framkomliga, göra tydligare informationsskyltar eller bygga bredare gångbroar.

– Det är ju svårare med miljöer som ligger i naturen, men med den nya informationen som ligger ute nu kanske det ändå öppnar sig femton möjliga utflyktsmål som man inte visste om innan, säger Magnus Persson.

Bohusläns museum

Initiativet till att kartlägga de 25 kulturmiljöerna kommer från Bohusläns museum.

–  Det är lätt att tänka att våra kulturmiljöer i landskapet är tillgängliga för alla, men det är ju inte så i verkligheten. Med den här satsningen vill vi att alla ska få ta del av vår kulturhistoria, säger Kristina Lindholm, arkeolog på Bohusläns museum.

De 25 miljöerna har valts ut för att det ska bli så varierade kulturlandskap som möjligt. Här finns en skvaltkvarn, järnåldersgravfält, hällristningar, medeltida kyrkor, ett kloster med mera. Vissa är mer tillgängliga än andra, men parallellt med den fysiska inventeringen jobbar Bohusläns museum också med att filma miljöerna, så att de som inte kan ta sig till platserna så småningom ska kunna besöka dem från soffan därhemma.

Tips på utflykter

Hur tillgänglig en kulturmiljö är beror förstås på vilken funktionsförmåga man har, men Kristina Lindholm tipsar gärna om några av miljöerna som går att nå med rullstol eller rullator:

  • Backa hällristningar i Lysekil. Här är det enkelt att parkera och sedan köra fram till hällristningarna med rullstol eller rullator. Det finns ramper där det behövs.
  • Vrångstad gravfält i Tanum. Här finns inga ramper, men stigarna är iordninggjorda så det går att ta sig runt.
  • Dårskilds högar i Strömstad. Här finns hårdgjorda stigar till domarringarna och gravhögarna.

I skrivande stund är det 18 av de 25 kulturmiljöerna i Bohuslän som är inventerade och klara. Resterande kommer att publiceras under sommaren eller tidig höst. Länk till kulturmiljöerna

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta Tillgänglighetsdatabasen (TD)

TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. TD ägs av Västra Götalandsregionen (VGR).

Över 8000 anläggningar finns beskrivna i TD. Det är inte bara byggnader, utan också naturreservat, vandringsleder, badplatser etcetera.

Samarbetet med Bohusläns museum innebär att TD inventerar 25 kulturmiljöer som museet valt ut. Läs mer om satsningen

TD:s information riktar sig till fem målgrupper, de som har

  • svårt att se
  • svårt att höra
  • svårt att tåla vissa ämnen
  • svårt att röra sig
  • svårt att bearbeta och tolka information.

Se filmen om TD ”Bra för alla – nödvändigt för några