Efter toppen i maj har antalet patienter som vårdats med covid-19 minskat rejält. Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.
Efter toppen i maj har antalet patienter som vårdats med covid-19 minskat rejält. Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström om aktuellt läge i VGR.

Efter drygt ett halvår med covid-19 i Västra Götaland lämnar nu Västra Götalandsregionens regionala krisledning sitt stabsläge. Men fortfarande pågår smittspridning i länet och arbetet med pandemin fortsätter. I slutet av september hoppas VGR kunna erbjuda allmänheten antikroppstestning berättar VGR:s hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

– Det har varit en ordentligt tuff vår, med en hög belastning, men också en fantastisk vår där vi ställt om och ge god vård till både covid-smittade och den akuta vården som inte kunnat vänta. Men vi har också fått en hel del köer i den vård som kan vänta, som vi fått skjuta upp för att klara av det. Det har varit tufft för många, men vi har klarat av det på ett bra sätt, säger Ann Söderström.

Vad kan vi lära oss av det här?

– Jag tror vi kan lära oss mycket av att när vi fokuserar och verkligen samarbetar så kan vi göra väldigt mycket tillsammans. Det är viktigt att ha med oss nu när vi tar oss an hösten med vårdköer med mera, att vi tar med oss de goda arbetssätten och inte bara faller tillbaka till hur det var innan. Att vi faktiskt lär oss av det vi utvecklat under pandemin.

Hur är läget i dag?

– I dag är läget så att sedan en månad tillbaka så ligger vi på mellan 40-50 patienter inneliggande på våra sjukhus, och under 10 patienter på intensivvårdsavdelningarna. Vi har hamnat på en låg nivå och det har legat relativt stabilt under den här tiden.

Vad tror du om framtiden?

– Egentligen är det ingen som riktigt vet vad som händer i höst, vi har en beredskap för att kunna öka vårdplatser för covid-sjuka, men vi hoppas att vi ska kunna hålla undan det här på en lägre nivå. Det hänger mycket på hur vi lever i samhället, följer förhållningsregler med mera. Vi har en smittspridning i samhället, men just nu är den framför allt i yngre åldersgrupper som oftast inte kräver någon sjukhusvård.

Nu lämnar också regionen övergripande stabsläget, vad betyder det?

– Det betyder att med den belastning vi har nu, på grund av covid, som är förhållandevis låg, så kan vi sköta det här i ordinarie lednings- och styrningsformer. Det innebär inte att vår beredskap på något sätt minskar, men att det här blir, lite slarvigt uttryckt, det nya normala. Vi får lära oss att leva med virus, vi behöver ha en beredskap, men i det dagliga så leder vi och styr verksamheten på ett vanligt sätt.

Vad händer nu med all annan vård, som fått anstå?

– Det är den stora utmaningen nu, att försöka både klara det vi ska göra, men också det vi borde ha gjort i våras om inte covid-19 funnits. Det finns ett särskilt uppdrag att titta på hur vi ska klara att ta igen köerna och det kommer ta sin tid men vi har påbörjat arbetet.

Många frågar om antikroppstester, vad kan du säga?

– Vi har påbörjat antikroppstester och vi har testat drygt 35 000 individer, av dem är strax under 10 procent positiva. De vi testar just nu är sjukvårdspersonal och vi testar patienter där vi vill veta om de haft covid-19 som ett led i den behandling vi ska ge patienten. Men vi har också börjat att erbjuda tester när man ändå är för provtagning. Nästa steg är att börja testa personal inom kommunal vård och omsorg, det kommer ske inom de närmaste veckorna. De testas via vårdcentral och det kommer ordnas så att man vet när man ska gå och testa sig. Därefter kommer vi släppa på allmänheten, det blir i slutet på september.

Covid-läget blir stabilare, samtidigt pågår smittspridning, hur ska vi hålla uppe det här och fortsätta följa rekommendationerna?

– Det är jättesvårt, man vill gärna börja leva ett normalare liv, vi vill träffas som vanligt igen. Men jag tror att vi måste påminna oss om att det hela tiden kommer in folk till sjukhusen som är svårt sjuka som vi behöver ge vård. Vi behöver alla hjälpas åt tills vi har ett vaccin eller tills viruset klingat av så att vi undviker att folk blir så svårt sjuka att man behöver vård eller i värsta fall avlider, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se