Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Färre nya fall av covid -19 – ”kan vända uppåt igen”

Under de senaste två veckorna har det varit en generell nedgång av antalet nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland. Men det går inte att slappna av. Smittan sprids fortfarande och alla måste hjälpas åt för att hålla spridningen nere.

– Det är positivt att vi ser en nedgång av antalet fall. Men man måste vara väl medveten om att det kan vända uppåt igen. Därför är det oerhört viktigt att fortsätta följa råd och rekommendationer, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.

Under förra veckan, vecka 34, rapporterades 396 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning jämfört med veckorna före, det vill säga vecka 33 och 32. Det är fortsatt vuxna i åldrarna 20 till 39 år som driver smittspridningen. Åldersgruppen 70 och äldre ligger fortsatt på en låg nivå.

Öppnar för annan vård

– Även om vi sett en nedgång i antal fall är det viktigt att man är medveten om att smittan finns kvar i samhället. Man ska inte tro att det är över, säger Thomas Wahlberg.

Fram till och med 27 augusti klockan 14.00 hade totalt 18 776 personer testats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Folkhälsomyndigheten har i dag justerat sin data, se denna länk.

Behovet av sjukhusvård för covid-19 har under senaste veckorna fortsatt ligga på en lägre nivå. I dag torsdag 27 augusti klockan 10 fanns 49 inneliggande patienter med positiv covid-19 varav 6 vårdas på intensivvårdsavdelning, IVA.

– Det är glädjande att antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 inte ökar. Det ger oss förutsättningar för att öka tillgängligheten till annan vård, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I Västra Götaland har nu över 206 800 PCR-prover för covid-19 analyserats. Under vecka 34 genomfördes 10 982 prover varav 4,4 procent var positiva.

På tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att det på grund av brister i ett CE-märkt så kallat test-kit så har cirka 1500 personer i Västra Götaland fått sannolikt falska positiva svar på sina PCR-test. De berörda har blivit kontaktade och fått information om vad de ska göra.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se


Mer information:

Västra Götalandsregionen uppdaterar varje vardag sin webbplats med uppgifter om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.