Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Paul Björkman

Ny utbildning på folkhögskola ska ge fler undersköterskor

Västra Götalandsregionen (VGR) börjar nu utbilda undersköterskor i egen regi. Under augusti startar utbildningen för närmare 70 deltagare på de regionägda folkhögskolorna.

– Vi är ju en del av en stor sjukvårdsorganisation. Därför känns det väldigt roligt att kunna vara med och bidra, även om det här är ett helt nytt område för oss, säger Tomas Rydsmo, rektor för Dalslands folkhögskola, som även har verksamhet i Trollhättan.

Regeringen beslutade i juni att satsa på fler utbildningsplatser till bland annat Sveriges folkhögskolor för att ge människor fler möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin.

Stort intresse

Fem av de regionägda folkhögskolorna ansökte och fick pengar till 15 utbildningsplatser vardera. Under sommaren har de fått klart med både lärare, elever och lokaler och är nu redo att starta den tvååriga utbildningen.

Det är Fristads folkhögskola, Dalslands folkhögskola i Trollhättan, Göteborgs folkhögskola och Billströmska folkhögskolan på Tjörn som startar utbildningar till undersköterska. Vara Folkhögskola har istället valt en allmän kurs inriktad på vård och omsorg.

– Intresset för utbildningen har varit stort på de flesta håll. Det är bara i Trollhättan som vi har ett fåtal platser kvar, säger Tomas Rydsmo.

Stor brist

Bristen på undersköterskor är stor både inom hälso- och sjukvården och kommunal vård- och omsorg. Regeringen har därför också gjort stora satsningar på kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskolan (YH).

Folkhögskolornas undersköterskeutbildning har koppling till Vi-projektet som riktar sig till unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Projektets mål är att de ska förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier. Konkret innebär det att den som är 18-24 år, befinner sig långt från studier och vill gå utbildningen till undersköterska eller någon annan utbildning och behöver extra hjälp och stöd, har möjlighet att få det.

Vi-projektet har särskild finansiering via europeiska socialfonden (ESF).

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Länk till VGR folkhögskolor

Länk till Vi-projektet.