Thomas Björk Eriksson, cancercentrum väst, uppmanar till att söka vård snabbt vid symtom som kan tyda på cancer. Att upptäcka cancer tidigt kan betyda skillnaden mellan liv och död, vara avgörande för hur länge man överlever, val av behandlingsmetoder, behov av rehabilitering efter genomgången cancerbehandling samt hur god livskvaliteten blir.

Det kan finnas upp emot 700 personer i Västra Götaland som går med oupptäckt cancer på grund av covid-19-pandemin.
– Det är otroligt viktigt att vara vaksam på symtom och söka hjälp i tid. Det är också viktigt att gå på undersökning när man blir kallad, säger Thomas Björk Eriksson, verksamhetschef på regionalt cancercentrum Väst.

I Sverige finns det uppskattningsvis 3000 till 4000 personer som inte fått sin cancer diagnostiserad på grund av pandemin. I Västra Götaland kan det röra sig om cirka 500-700 färre cancerdiagnoser i år jämfört med 2019. Det visar analyser som gjorts av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och landets regionala cancercentrum i samverkan.

Rädsla för smitta

I vanliga fall ökar antalet cancerfall något varje år. Därför är det enligt analyserna inte sannolikt att färre blivit cancersjuka just i år.

I stället bedöms minskningen bero på orsaker relaterade till covid -19.  Bland annat har screening reducerats och i vissa fall helt ställts in för att personal har behövts till annan vård. Mycket tyder också på att många låtit bli att söka vård av rädsla för smitta. Personer över 70 år har uppmanats att stanna hemma och vården har avrått patienter att komma till besök om de haft minsta förkylningssymtom.

Misstänkta symtom på cancer upptäcks främst på vårdcentralerna som därefter skickar remiss till specialistvården.

Färre remisser

Under våren och sommaren har vårdcentralerna i Västra Götaland märkt en kraftigt minskad efterfrågan. Under pandemins första månader skickades 40 procent färre remisser till sjukhusen på grund av det minskade söktrycket på vårdcentralerna. Det gäller alla former av remisser, inte enbart cancervård. Under sommaren skickades 10 procent färre remisser och vården börjar nu återgå till ett mer normalt läge.

– Även antalet diagnostiserade cancerfall har ökat och börjat närma sig mer normala nivåer igen. Men att det finns så många som fortfarande kan ha oupptäckt cancer är oroande. Därför vill jag verkligen uppmana alla som har symtom som kan tyda på cancer, att kontakta sin vårdcentral, säger Thomas Björk Eriksson.

Att upptäcka cancer tidigt kan betyda skillnaden mellan liv och död, vara avgörande för hur länge man överlever, val av behandlingsmetoder, behov av rehabilitering efter genomgången cancerbehandling samt hur god livskvaliteten blir. De symtom man ska vara vaksam på, så kallade alarmsymtom, kan du läsa om på 1177.se. 

Mammografin öppen

I Västra Götalandsregionen har cellprovtagningen (screening av livmoderhalscancer) nu kommit igång efter att ha legat nere några månader. Mammografiscreeningen har varit öppen nästan som vanligt under covid -19-pandemin men med utglesad bokning. Länk till artikel o mammografin.

I vanliga fall kommer 85 procent av de som kallas till mammografiundersökning till sitt erbjudna besök. Men under pandemin har cirka en tredjedel uteblivit eller avbokat.

– Jag tror inte vi hade kunnat göra så mycket annorlunda i början av pandemin. Stora resurser gick till vården av patienter med covid-19 och det fanns en befogad oro för smittspridning. Nu måste vi göra allt vi kan för diagnostisera och hjälpa så många som möjligt av dom som kan ha oupptäckt cancer, säger Thomas Björk Eriksson.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Läs också: Kraftigt ökade vårdköer i VGR på grund av pandemin
Länk till rapport om uppskjuten cancervård


 

Hur vet jag om jag har cancer?

Det finns cirka 200 cancersjukdomar. Några har tidiga och tydliga symtom. Andra upptäcks inte förrän cancersjukdomen har hunnit utvecklas och sprida sig i kroppen. Kanske har du symtom som oftast inte har något med cancer att göra, men som kan ha det.

Kontakta en vårdcentral om du har fått nya symtom som inte går över och som du inte hittar någon förklaring till, till exempel:

Kontakta genast en vårdcentral direkt om du har något av de här symtomen:

  • en knöl någonstans på kroppen, till exempel en knöl i bröstet
  • blod i avföringen
  • blod i urinen
  • svårt att börja kissa och behov av att gå på toaletten oftare
  • blodiga upphostningar
  • svårt att svälja
  • blödningar från underlivet efter klimakteriet.

Symtomen kan bero på något annat än cancer men ta dem på allvar så att du kan få besked och eventuell behandling.

Kontakta också en vårdcentral genast om du har fått blodbrist konstaterad, till exempel vid en hälsokontroll.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.