Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Coronapandemin har gett VGR merkostnade på nära 784 miljoner kronor.

Covid-19: Extrakostnader för hundratals miljoner kronor

Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om nära 784 miljoner kronor för merkostnader till följd av covid -19 som uppkommit under första halvåret 2020. De extra kostnaderna gäller främst personal inom hälso- och sjukvård, personlig skyddsutrustning och anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner för att stödja verksamheter som haft merkostnader till följd av covid-19. Västra Götalandsregionen (VGR) har skickat in sin ansökan.

– Vi har absolut haft merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 och därför söker vi det här statsbidraget, säger Thomas Front, t f ekonomidirektör.

Gäller merkostnader

Ansökan gäller även merkostnader för bland annat läkemedel, medicinskteknisk utrustning och sjukvårdvårdgivning. VGR redovisar kostnader för perioden februari till och med juli. Nästa ansökningstillfälle är 30 november då merkostnader från augusti till och med november kan redovisas.

Det är pengar som är nödvändiga för att täcka merkostnader som uppstått i samband med covid-19. Uppgifterna baseras på underlag från förvaltningarna samt de privata vårdgivare som VGR har avtal med säger Thomas Front.

Regeringen har avsatt 5 miljarder kronor för merkostnader som regioner och kommuner har haft och den totala ansökan som inkommit till Socialstyrelsen är 11,2 miljarder varav regionerna 7,7 miljarder. Socialstyrelsen kommer nu att kvalitetsgranska och utreda ansökningarna för att bedöma om de är i enlighet med förordningen och kommer därefter fatta beslut om fördelning av bidraget.

Text: Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Ansökan av statsbidrag från Socialstyrelsen, kostnader mnkr.

Område Privata vårdgivare Sjukhus i VGR Närhälsan, Regionhälsan Region-service HSS/RS
Personal inom hälso- och sjukvård 15 477 22,6 22,8 77,3
Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård 0,1 1,4 8 0 0
Smittskyddsåtgärder 2 0 1,3 0 0,6
Personlig skyddsutrustning 2 20,4 1,1 4,9 0
Provtagningsmaterial 0,4 10,1 3,3 0 2,7
Medicinteknisk utrustning 0,1 9,1 0,1 0 1,3
Läkemedel 1,7 10,5 0 0 0
Sjukvårdsrådgivning 2,8 0 7,1 0 0
Informationsinsatser till allmänheten 0,6 0,3 0,1 0,1 0
Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande 2,7 56,3 2,2 0 8,6
Skyndsamma transporter 0 0,1 0 6,3 0
Summa: 27,4 585,2 45,8 34,1 90,5