Hur upptäcker jag om en kompis mår dåligt? Hur gör jag för att hjälpa? Det är frågor som diskuteras i skolor som använder sig av metoden YAM (Youth Aware of Mental Health).

Under 2018 tog 1259 personer i Sverige sitt liv. Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention är en fråga för hela samhället att arbeta med. Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar tillsammans med kommunerna för att förebygga psykisk ohälsa och suicid . 

Sedan 2018 arbetar Emma som fältsekreterare i Härryda kommun och är även YAM-utbildare. YAM (Youth Aware of Mental Health) bygger på information och gruppövningar i klassrummet, som leds av personal med beteendevetenskaplig kompetens.

– YAM fokuserar på att låta eleverna prova på svåra situationer som de senare kan ställas inför. Exempelvis, vad ska jag göra om jag ser att min kompis mår dåligt? säger Emma Ivarsson, fältsekreterare i Härryda kommun.

YAM finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) och är del i det suicidpreventiva arbetet tillsammans med kommunerna.

Svåra situationer

Emma Ivarsson
Emma Ivarsson, fältsekreterare och YAM-utbildare.

Genom rollspel som utgår från svåra situationer eller dilemman får eleverna testa på att hantera olika situationer. En roll kan vara att min kompis mår dåligt och jag får i uppgift att prata med en vuxen på skolan om det. På det här sättet lär sig eleverna vad de kan göra om de hamnar i en liknande situation i framtiden. YAM öppnar också upp för att prata om de svåra sakerna man kanske inte alltid pratar om annars, exempelvis om självmordstankar.

– Eleverna behöver förstå att många någon gång har självmordstankar, men de måste få veta att det finns hjälp att få, säger Emma.

– Vi går igenom vart man kan vända sig till om man mår dåligt eller behöver hjälp. Att man kan ringa eller chatta med olika organisationer till exempel.

Förebygga depression

Emma arbetar med YAM i sex olika skolor i kommunen, varje klass får tre tillfällen. Hon märker att eleverna har fått mer kunskap om psykisk ohälsa och att de behöver detta forum för att kunna prata om svåra saker.

– Det viktigaste med YAM är inte i första hand att bota en depression, utan att kunna förebygga den. Eleverna får kunskap och blir uppmärksamma på att se när andra mår dåligt, säger Emma Ivarsson.

Text: Helena Kryssman
vgrfokus@vgregion.se

Läs också: Ökad psykisk ohälsa bland äldre i spåren av covid -19


Fakta:

Regionfullmäktige har antagit den nationella nollvisionen för suicid. Det innebär att ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord.

Under hösten 2020 antas för första gången en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention, Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020–2025. Handlingsplanen ska fungera som en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete.

I väntan på att planen ska antas fortsätter regionstyrelsen och beredningen för folkhälsa och social hållbarhet sitt arbete med att öka förståelsen för, kunskapen om och kompetensen inom suicidprevention. Men också att bygga strukturer för ett långsiktigt och hållbart suicidpreventivt arbete.

Aktiviteter i år är att finansiera kommunernas suicidpreventiva arbete och deras arbete med att införa suicidpreventiva metoder i skolan. Metoderna är Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Youth Aware of Mental health (YAM).

Utbildningarna som finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR), riktar sig till personer med människonära yrken. exempelvis  inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-, familje-, handikapp- och äldreomsorgen, ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den ideella sektorn.

Hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet mår dåligt

Organisationer som arbetar med suicidprevention som får ekonomiskt stöd av Västra Götalandsregionen

  • Tjejjouren Väst – chatta med Tjejjouren. Inga problem är för små för oss och du får alltid vara anonym.
  • Våga Fråga – en utbildning som ger kunskap om att upptäcka psykisk ohälsa, varningssignaler för kommande suicid och verktyg för hur man kan bemöta och hantera en medmänniska som mår psykiskt dåligt, eller som visar sig ha tankar om att ta sitt liv.
  • Steg för livet – Var sjätte timme tar en människa i Sverige sitt liv. Du kan göra skillnad. Se den fem minuter långa filmen Steg för livet.
  • Stör döden – Var uppmärksam på om en vän, någon i din familj eller kollega förändrar beteende, går igenom en jobbig fas eller händelse i livet. Genom att göra något så enkelt som att fråga den som mår dåligt och lyssna på svaret kan liv förändras och räddas.