Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Davor Makvic, trafikinstruktör och ambulanssjukvådare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, testar körsimulatorn. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Här undviker ambulansen krockar i en säker miljö

Framtidens utryckningsförarutbildning skapas just nu i Västra Götaland. I körsimulatorer ska ambulanssjukvårdare kunna öva på svåra trafiksituationer utan att utsätta sig för verklig risk. Hundratals förare ska få chans att förbättra sina förmågor som förare.

Utbildningen baseras på körsimulatorer och är ett samarbete mellan Ambulansen Skaraborg Sjukhus, Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

– Utbildningen finns ingen annanstans i Sverige. Den syftar till att höja riskmedvetenheten hos personalen som kör utryckningsfordon, säger projektledare Jonas Åsberg vid Ambulansen Skaraborgs Sjukhus.

Tränar på svåra situationer

Tystnad råder i den rymliga fordonshallen vid ambulansstationen i Skövde. Där inne, vid en hög vägg bland målade, stora bilar sitter ambulanssjukvårdaren Davor Makvic i en förarstol och rattar ett utryckningsfordon. Det går fort, vägen svänger. Plötsligt dyker det upp en civil bil framför honom, där föraren plötsligt tvärbromsar när hen upptäcker de blinkande blåljusen bakom sig. Davor Makvic tvingas väja snabbt med sin ambulans för att ta sig vidare.

Allt sker på tre bildskärmar som Davor har framför sig, men utryckningen i körsimulatorn skulle kunna inträffa i verkligheten.

– De flesta allvarliga incidenter med fordon för vår personal sker i korsningar inne i städer. Orsakerna kan vara till exempel att en framförvarande bilförare pratar i mobiltelefon, tvärbromsar eller kör för fort. Men vi kan inte ändra på andra förare, däremot kan vi anpassa oss efter andra förares körsätt för att undvika riskfyllda situationer och att vi själva inte blir stressade bakom ratten, säger Jonas Åsberg.

Hundratals ska utbildas

Han leder ett projekt som avser att skapa framtidens utryckningsförarutbildning baserad på körsimulatorer. Ambulansen Skaraborgs Sjukhus samarbetar med Ambulansen Sahlgrenska i Göteborg och Räddningstjänsten Östra Skaraborg och har fått medel via ESF, Europeiska Socialfonden. Under det tvååriga projektet ska 670 medarbetare vid de tre samarbetande organisationerna få möjlighet att utveckla och förbättra sina förmågor som förare.

– En stor fördel är att simulatorn är enkel att flytta, därför kan den köras runt och vara på en station i taget. Eftersom det finns trafikinstruktörer på varje station så får samtliga medarbetare goda möjligheter att träna, säger Thomas Erlandsson, projektadministratör på halvtid och ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus.

Han tillägger:

– Vi vet idag, att det man lär sig i den simulerade miljön tar man också med sig i arbetet.

Öva när som helst

Simulatorn är skapad av företaget Skillster i Umeå och i den kan övningarna ställas in på olika riskscenarior; halt eller vått underlag, tunga eller lätta fordon, mycket eller lite omgivande trafik.

– Vi är pragmatiska och vill gärna utveckla vår verksamhet, så det här är ett välkommet redskap för oss. Tidigare har vi behövt engagera ganska många människor och fordon utomhus för att bedriva utbildning under några timmar. Med simulatorn kan personalen sätta sig i förarstolen när som helst då det uppstår ledig tid på arbetsplatsen. Det är både billigare och mer kostnadseffektivt, säger Joakim Dahlund, delprojektledare och insatsledare vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Mats Johansson, delprojektledare och ambulanssjuksköterska vid Sahlgrenska i Göteborg, håller med.

– Vi har ju haft svårt att hitta platser att öva på i Göteborg, så det här underlättar mycket för oss. Samarbetet i sig har också klara fördelar, eftersom vi kan lära oss av varandras erfarenheter när det gäller situationer som uppstår vid utryckning, säger Mats Johansson.

Varför har inte den här utbildningen funnits tidigare?

– Svenska piloter har använt simuleringar i sin utbildning länge, så vi vet att det här fungerar. Inom våra organisationer har det funnits ett motstånd, vissa har kallat det för att vi sitter och leker med ett tv-spel. Men det har vänt nu, när man upptäcker att det ger resultat. Framför skärmarna kan du vara med om en svår olycka och få en ny chans, för att lära dig undvika den i verkligheten, säger Jonas Åsberg.

Text: Jan Nyman
vgrfokus@vgregion.se