Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Regina Fritsche Danielson, AstraZeneca och Sara Svedlund, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hjärtbussen tar specialistvården till patienten

Idag invigs Hjärtbussen som snart kommer synas på platser runtom Västra Götaland. Bussen är en del i ett forskningsprojekt där syftet är att undersöka patienter med hjärtsvikt för att förbättra och effektivisera diagnostiken för en typ av hjärtsvikt som idag saknar behandling. 400 patienter i Västra Götaland kommer ingå i studien.

– Samtidigt som det rör sig om spetsforskning ser vi också det här som en potentiell framtida vårdform nära patienten. Traditionellt är det patienten som måste förflytta sig för att kunna ta del av den här typen av specialiserad diagnostik men nu kommer vården till patienten, säger Sara Svedlund, specialistläkare och docent i Klinisk fysiologi och forskningsansvarig för projektet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Minskar antalet besök

För att kunna diagnostisera hjärtsvikt krävs, förutom typiska symtom, även tillgång till bild- och funktionsdiagnostiska metoder. Det leder ofta till upprepade sjukhusbesök för patienten. Hjärtbussen erbjuder ett koncept där patienten genomgår all den sedvanliga diagnostiken samt forskningsundersökningar vid ett enda tillfälle, och dessutom i patientens närområde.

– Ett besök kommer att ta cirka tre timmar, så det är en omfattande diagnostik som görs. Den stora vinsten för patienten är att det handlar om ett bokat besök för patienten samtidigt som vi centrerar diagnostiken kring hjärtsvikt, säger Sara Svedlund.

Samarbete

Hjärtbussen har tagits fram av ett forskarlag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samarbete med Astra Zeneca. Målet med studien är att bättre kunna beskriva och identifiera mekanismer som ligger bakom olika typer av hjärtsvikt.

– Personer med hjärtsvikt får idag typiskt sin diagnos genom fem olika besök till sjukvården. Med hjärtbussen kommer det att räcka med ett tillfälle, på så sätt kan man säga att diagnostiken demokratiseras. Det här är ett samarbete som vi är oerhört stolta över och som i allra högsta grad har potential att förbättra tillvaron och behandlingen för ett antal patienter, säger Regina Fritsche Danielson, docent i kardiovaskulär fysiologi och ansvarig för forskning och tidig klinisk utveckling inom hjärt-, kärl-, njur- och metabola sjukdomar på AstraZeneca.

Text: Lisa Räng
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om studien:

Hjärtbussen är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och läkemedelsföretaget AstraZeneca. Under hösten kommer bussen att synas på platser runt om i Västra Götaland. Det är en högteknologiskt avancerad mobil klinik som ingår i ett forskningsprojekt, där syftet är att bättre kunna karaktärisera patienter med hjärtsvikt och underlätta diagnostik.

I dagsläget finns ingen behandling för de som drabbas av den typen av hjärtsvikt som innebär att hjärtat har en försämrad avslappningsförmåga.

Tillvägagångssättet som används är kranskärlsultraljud av hjärtat. Hjärtat provoceras med ett läkemedel som simulerar fysisk ansträngning samtidigt som man undersöker blodflödet i kranskärlen med ultraljud på utsidan av bröstkorgen.

Forskargruppen har utvecklat metoden under flera år och totalt kommer studien omfatta 400 patienter i Västra Götalandsregionen. Patienterna kommer att engageras via primärvården och få en bokad tid på Hjärtbussen.