Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lägesrapport VGR: Låg smittspridning i Västra Götaland

Smittspridningen i Västra Götaland är låg och sammantaget har den legat på en stabil nivå under de senaste fyra veckorna. Vecka 37 rapporterades 305 nya fall av covid-19 och det upptäcks fall i alla delar av området. En tredjedel återfinns i åldersgruppen 20 till 29 år.

–  Generellt är smittspridningen låg i regionen jämfört med i våras och början av sommaren. Men man måste vara väldigt uppmärksam på och medveten om att det fortfarande upptäcks fall i regionen och att det därmed finns förutsättningar för att få ökad smittspridning igen, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Pandemin är inte över och det är viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som finns, som att stanna hemma vid förkylningssymtom, undvika större sociala sammanhang och hålla god hand- och hosthygien.

– Som det brukar vara på hösten så är det många som är förkylda nu i samhället. Det kan vara svårt att avgöra om det är en vanlig förkylning eller covid-19 och jag vill därför betona att det är angeläget att man stannar hemma för att inte smitta andra. Kontakta vårdcentralen för att ta ett PCR-prov, säger Thomas Wahlberg.

Läget i sjukvården

Antalet inneliggande patienter med covid-19 har under flera veckor minskat, men de senaste dagarna har denna utveckling avstannat. Idag 16 september klockan tio fanns totalt 46 inneliggande patienter varav 6 på intensivvårdsavdelning.

– Vi ser en liten ökning i antalet inneliggande, även på IVA, intensivvårdsavdelningen. Det kan vara tillfälligt, men det är också en signal om att vi alla måste fortsätta att ta ansvar och följa rekommendationerna, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se


Mer information:

Västra Götalandsregionen uppdaterar varje vardag med uppgifter om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.