Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Nu kan även barn och unga med milda symtom på covid-19, så som förkylning, feber och halsont, kontakta sin vårdcentral för att boka ett PCR-test. Foto: Pixabay

Ny rutin: Barn och unga får provtas för covid -19

Nu kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla smittspridningen nere är det mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Tidigare har barn under 16 år i Västra Götaland fått genomföra provtagning för pågående covid-19 infektion, så kallat PCR-test, efter bedömning av läkare. Men efter att Folkhälsomyndigheten i veckan ändrade sin provtagningsindikation har Västra Götalandsregionen (VGR) också uppdaterat sin rutin.

–  Det är bra att även barn och unga med milda symtom på covid-19, så som förkylning, feber och halsont, kan kontakta sin vårdcentral för att boka ett PCR-test. Men jag vill betona att det är viktigast att stanna hemma med milda symtom, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.

Hög belastning

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen

– Det är just nu en hög belastning på provtagningsenheterna och vi gör vad vi kan för att öka kapaciteten, fortsätter hon.

Med barn menas i åldrarna från och med förskoleklass. Små barn (innan förskoleklass) har ofta fler förkylningar än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för små barn. De rekommenderas därför i första hand att stanna hemma vid symtom. Provtagning av dem sker efter medicinsk bedömning.

Antikroppstester, som visar om man haft covid-19, har påbörjats på sjukvårdspersonal och patienter, vilka testats som ett led i sin behandling. VGR har testat drygt 35 000 individer, av dem är strax under 10 procent positiva.

Smittspridning

–  Nästa steg är att börja testa personal inom kommunal vård och omsorg, det kommer ske inom de närmaste veckorna. De testas via vårdcentral och det kommer ordnas så att man vet när man ska gå och testa sig. Därefter kommer vi släppa på allmänheten, det blir i slutet på september, säger Ann Söderström.

Antalet nya bekräftade fall fortsätter att minska i Västra Götaland. Under vecka 35 rapporterades 234 fall, det är en minskning med 41 procent jämfört med föregående vecka. Störst andel nya fall finns som tidigare bland personer i åldrarna 20 till 39 år, men även där finns en minskning.

– Det är positivt att antalet bekräftade fall fortsätter att sjunka och vi måste fortsätta hjälpas åt att hålla smittspridningen nere, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Brister i testkit

Under augusti upptäcktes tekniska brister i ett testkit som används för att påvisa covid-19-infektion. För Västra Götalands del innebar det att cirka 1500 positiva fall nu har makulerats. Med anledning av det har statistiken på Västra Götalandsregionens webbplatser justerats.

Personer som är i behov av sjukhusvård för covid-19 i Västra Götaland fortsätter att ligga på en låg nivå. Idag vårdas 34 personer varav 4 inom intensivvården, vilket är den lägsta nivån sedan pandemins början.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se


Mer information:

Västra Götalandsregionen uppdaterar varje vardag med uppgifter om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.