Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Coronapandemin har blivit ett hinder för kollektivtrafikens utveckling. Foton: Thomas Harrysson (buss, tåg), Eddie Löthman (färja, spårvagn)

Pandemin raserar 10 års uppgång av kollektivtrafiken

Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat med 30% jämfört med samma period förra året. Det är lika mycket som den totala ökningen det senaste decenniet. Om det främst beror på hemarbete, resor med cykel, gång eller bil är ännu för tidigt att fastslå. Men våra nya resvanor kan ha stor betydelse för hållbart resande på sikt.

Det senaste decenniet har kollektivtrafiken befunnit sig i en konstant framåtrörelse. Resandet har ökat för varje år, totalt med 30 procent. Men isolering och restriktioner innebär förändrade vanor av persontransporter. Rädslan för att bli smittad eller att smitta andra har gjort att många ställt om sina dagliga resor.

Lars Backström, VD på Västtrafik, berättar att de ser en drastisk minskning av resenärer sedan februari månad.

– Jämfört med samma period förra året ser vi en minskning på 30 procent. Fler tar sig fram på andra sätt, vilket är både förståeligt och positivt då vi kan skapa luft och utrymme ombord för de som faktiskt måste åka kollektivt.

Att välja bort kollektivtrafiken till förmån för andra, smittsäkrare alternativ är något Västtrafik själva förespråkar, men de är också måna om vad det nya alternativet faktiskt blir.

– Vi har länge arbetat för att öka alla former av hållbart resande. Tappar vi marknadsandelar till gång och cykel tycker vi bara att det är bra, men att istället göra det till bilen bådar inte gott för framtiden och våra gemensamma hållbarhetsmål. Den tiden har vi helt enkelt inte mitt i rådande klimatkris, säger Lars Backström.

Kan påverka hållbarhetsmålen

Den drastiska minskningen i kollektivtrafiken kan komma att spela roll på sikt, både ekonomiskt och ekologiskt. Hur, beror helt på vad vi ersätter våra gamla resvanor med.

– Beteendeförändringarna kan främst påverka ur hållbarhetssynpunkt. Om pandemin ökar bilresandet får det negativ inverkan. Blir den istället ett incitament för att jobba hemma mer och undvika trängsel genom att gå och cykla, så kan det snarare bidra till att nå hållbarhetsmålen, berättar Mats-Ola, utredare och mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förändringarna vi gör kan alltså komma att bli bestående, men åt vilket håll och i vilken utsträckning är ännu oklart.

Att resa hållbart är viktigare än någonsin

För att inte gå bakåt i utvecklingen behövs insatser som främjar hållbara vanor bland de som har möjlighet att välja. Västra Götalandsregionen arbetar för att göra hållbart resande tillgängligt genom ökade möjligheter för cykel, gång och digitala lösningar.

– Det hållbara resandet behöver bli norm. Då krävs styrmedel och initiativ som lyfter sådana lösningar. Människor anammar ofta saker vi ser, därför behöver vi utmanas och exponeras för de hållbara alternativ som finns, förklarar Karin Ryberg, projektledare för Hållbart resande på VGR.

I dagsläget finns ett antal projekt inom regionen som blivit än mer angelägna efter pandemins inträde. Ett av dem är Elcyklist där 200 deltagare under sex veckors tid fått byta bilen mot elcykel. Bland deltagarna minskade det totala bilkörandet med 37 procent under perioden och det fanns en hög intention att fortsätta cyklandet efter avslutat experiment.

I projekten En ren vana och Cykelvänlig arbetsplats stöttas företag att hjälpa sina medarbetare resa mer hållbart (och smittfritt) till och från jobbet. Flexibilitet kring när och var anställda utför sitt arbete, digitala lösningar samt ekonomiskt och praktiskt stöd som cykel- eller kollektivtrafiksbidrag, cykelparkeringar och omklädningsrum är några saker regionen arbetar för att främja.

Pandemin kan påskynda omställningen

Pandemin har bromsat kollektivtrafiken rejält. På Västtrafik finns en oro kring de stora minskningarna men också hopp om att krisen kan generera en snabbare omställning.

– Det är klart det finns en oro inför framtiden. Vi står inför en tuff ekonomisk situation som troligtvis kommer fortsätta utvecklas negativt för en lång tid framöver. Men vår förhoppning är ändå att smittfritt och hållbart resande hamnar högt upp på agendan. Att vi tillsammans med andra aktörer hittar lösningar som inte handlar om att komma tillbaks dit vi var innan pandemin, utan som snarare skyndar på omställningen och tar oss starkare ur krisen, säger VD Lars Backström.

Text: Amanda Wedebrant
vgrfokus@vgregion.se