Det är genom PCR-prov på vårdcentralerna som de flesta nya fall av covid-19 upptäcks. Nu förstärks resurserna för smittspårning. Foto: Kent Eng.

90 procent av alla nya covidfall i Västra Götaland upptäcks via provtagning på vårdcentralerna. Nu förstärker Västra Götalandsregionen (VGR) arbetet med smittspårning genom en ny tillfällig smittspårningsenhet.

Sedan VGR öppnade för provtagning av allmänheten i början av juni upptäcks närmare 90 procent av de nya fallen via primärvården. I takt med att provtagningen har ökat så ökar även behovet av smittspårning.  Nu har Regionhälsan startat en ny enhet för att stötta vårdcentralerna i arbetet.

– Ansvaret för smittspårning ligger på den behandlande läkaren, men det är viktigt att kunna erbjuda ett stöd så vi får en snabb smittspårning och kan bryta smittkedjor, säger områdeschef Pia Gustavsson.

Följa upp smittspårning

Som tidigare kommer primärvården fortsätta be patienter som får ett positivt provsvar för covid-19 att själva kontakta de personer de varit i kontakt med i nära anslutning till insjuknandet. Informationen om hur de ska hantera ett eventuellt positivt provsvar får patienten redan vid provtagningstillfället.

– Enhetens uppdrag är att följa upp att smittspårning gjorts samt hjälpa de patienter som inte klarar av att göra det på egen hand, förklarar Pia Gustavsson.

Regionhälsan är en förvaltning inom VGR som arbetar med regiongemensam vård och ansvarar för exempelvis barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, smittskydd och 1177 vårdguiden på telefon.

Ungdomsmottagningar

– Smittspridningen fortsätter ute i samhället så det var viktigt att komma igång så fort som möjligt. Det finns mycket kompetens på området inom Regionhälsan och därför har vi valt att rekrytera smittspårare ur de egna leden till en början, säger Pia Gustavsson.

Det handlar i första hand om medarbetare från ungdomsmottagningarna som har god erfarenhet av smittspårning.

– Jag är glad över att vi har så många duktiga medarbetare i förvaltningen. Nu är vi igång och det känns bra. Så får vi se hur det utvecklar sig och om vi behöver rekrytera fler smittspårare framöver, säger Pia Gustavsson.

Länk till Regionhälsans webbplats

Text: Jonna Andersson
vgrfokus@vgregion.se