Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fortsatt ökning av covid-19 i Västra Götaland – ”måste minska smittspridningen”

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland ökar för fjärde veckan i rad. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg uppmanar alla att fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer noggrant – alla måste ta sitt ansvar för att minska smittan och inte riskera att ännu fler insjuknar.

Under vecka 39 rapporterades 494 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 155 fall fler än föregående vecka, konstaterar Smittskydd Västra Götaland i sin veckorapport.

Störst är ökningen i åldersgruppen 20–29 år, men även andra åldersgrupper visar en ökning. Flest nya fall upptäcks just nu i Sjuhärad och Skaraborg, men takten ökar också i Göteborgsområdet.

Enligt smittskyddsläkare Thomas Wahlberg är ökningstakten en indikation på att vi alla behöver ta ett större ansvar.

– Vi har sett en ökning av antalet fall under hela september. En anledning till det är att många börjat slappna av och inte följer de rekommendationer som ges. Det är angeläget att vi vänder på den här utvecklingen och för att göra det måste vi alla hjälpas åt. Vi måste minska smittspridningen, så att inte fler insjuknar, säger han.

Sammankomster en riskfaktor

Thomas Wahlberg beskriver att smittan sprids på många olika sätt men nämner särskilt studentsammanhang, skolor, arbetsplatser och stora sammankomster som fester och kalas. Smittspridning sker också i samband med idrott.

Han betonar vikten av att stanna hemma vid minsta symtom, inte minst för den som tagit ett PCR-test och väntar på sitt provsvar.

– Vi är fortfarande i en pandemi och de råd som vi har gett sedan starten är lika aktuella som någonsin, hur tjatiga de än låter. Utsätt inte andra för risken att smittas – håll avstånd och stanna alltid hemma om du är sjuk, säger Thomas Wahlberg.

Behov av sjukhusvård

Antalet personer i Västra Götaland som behöver sjukhusvård har under augusti och september varit relativt stabilt runt fyrtiostrecket, varav ett fåtal personer behövt vård på intensivvårdsavdelning (IVA).

I går, onsdag den 30 september kl. 10:00, vårdades totalt 39 patienter för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland, varav 3 personer vårdades på IVA.

Antikroppstestning igång

I måndags den 28 september öppnade Västra Götaland för allmänheten att provta sig för antikroppar via vårdcentraler och sjukhus. Starten gick som planerat och som väntat är efterfrågan stor.

Antikroppstest är till för friska personer som misstänker att de har haft covid-19 tidigare. Ett sådant prov kan tidigast tas tre veckor efter att personen har blivit frisk.

Antikroppstester har för Västra Götalandsregionen lägre prioritet än PCR-tester, som visar pågående covid-19 och kan bidra till att bryta smittkedjor. Antalet tider för antikroppstest är därför begränsat till ett visst antal tider per vecka. Möjligheten att testa sig kommer dock att finnas kvar en lång tid framöver, så om tiderna är slut kan man försöka igen veckan därpå.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se


Mer information:

Västra Götalandsregionen uppdaterar på måndagar, onsdagar och fredagar om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje vecka ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.