Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Smittspridningen ökar i Västra Götaland och de allmänna råden skärps. Det väcker många frågor.

Frågor och svar om skärpta råd

De nya skärpta råden för att minska spridningen av covid-19 väcker många frågor. Här försöker vi besvara några av dem. Frågorna har ställts till VGRfokus och Västra Götalandsregionen. Svaren är sammanställda från flera olika källor och har kontrollerats av Smittskydd Västra Götaland. 

Uppdateringar förekommer och nya frågor tillkommer. Svaren var aktuella det datum som står inom parentes. Tänk på att ändringar kan ske snabbt.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland med start 29 oktober 2020. För alla boende och besökare i Västra Götaland gäller det nu att hålla avstånd och minska trängsel. De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med idag och till en början tre veckor framåt.

Råden går att läsa i sin helhet här: Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Råden leder också till många frågor. Några av de vanligaste frågorna har vi med hjälp av Smittskydd Västra Götaland försökt att besvara nedan.

Frågor och svar

Fråga: Saknar tydlighet under rådet om att undvika fysisk kontakt när det gäller frisörbesök, massage, skönhetsvård och likn. som flera andra regioner påtalat i sina lokala allmänna råd. Varför inte i VGR? 

Svar: Vi kan inte lista alla typer av kontakter det gäller. Rådet är att undvika fysisk kontakt och i det ingår all fysisk kontakt med personer utanför ens omedelbara närhet, de man bor med. Sen om man måste besöka exempelvis läkaren så ska man göra det. (Uppdaterad 19 november 2020)

Fråga: Vad gäller personer som bor ensamma.  Vet att andra regioner varit tydligare med att personer som bor ensamma och därmed inte har en familj under samma tak inte ska behöva sitta ensamma… Vad har vg-regionen sagt om detta? 

Svar: Det är ingen skillnad på råden om man bor ensam eller tillsammans med andra. Det går att umgås med andra om man följer råden. Det innebär att du till exempel kan träffa personer utomhus så länge ni håller ordentligt avstånd. (Uppdaterad 19 november 2020)

Fråga: Varför får elitlagen träna och tävla? Dom smittar väl dom också?

Svar: Att yrkesmässig idrottsutövning är undantagen från de skärpta allmänna råden är en bedömning som är gjord av Folkhälsomyndigheten. Orsaken är en avvägning mellan skadan ett sådant hinder skulle innebära för denna begränsade yrkesgrupp, jämfört med det man vinner vid en total avrådan för dem.

En förutsättning för att undanta elitlag från det skärpta rådet om träning är att de är helt friska när de utövar sin idrott och att de måste ha en mycket god följsamhet till råd om handhygien och om att hålla avstånd i exempelvis omklädningsrum och under resor. (uppdaterad 3 november 2020)


Fråga: Jag har haft Covid-19 samt har antikroppar. Bör även jag följa de nya riktlinjerna och rekommendationer?

Svar: De nya råden gäller alla. Folkhälsomyndigheten har tidigare skrivit att personer med antikroppar kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning, men de skriver också att en förutsättning är att man fortsätter att följa myndigheternas generella rekommendationer och restriktioner samt den lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället.

När vi nu har skärpta råd i Västra Götaland så gäller de alla personer. (uppdaterad 3 november 2020)

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/sa-kan-resultat-fran-antikroppstester-anvandas/ (länken trasig)


Fråga: Varför är det skärpta råd i hela Västra Götaland? På min ort har ingen smittats senaste veckorna.

Svar: Smittspridning förekommer i hela Västra Götaland och det förekommer utbrott på flera platser. Dessutom är Västra Götaland ett område med mycket pendling och vi förflyttar oss mycket mellan orterna. Bara för att en ort haft få smittade ena dagen är det inte självklart att det är så nästa dag. (uppdaterad 3 november 2020)


Fråga: Varför stänger ni inte gymmet? Köpcentret? Etc?
Kan man införa restriktioner i handeln? Tänker på julruschen.

Svar: Västra Götalandsregionen och Smittskydd Västra Götaland har inget tillsynsansvar för handeln. För handeln gäller det allmänna rådet om att begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt samt att ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

I och med de nya skärpta råden uppmanas du som privat person att undvika inomhusmiljöer och alla former av trängsel. Om såväl handeln som kunden skulle följa råden är butiker och andra verksamheters öppethållande inget problem.

Är det för trångt i en verksamhet, kontakta verksamheten och påtala problemet. (uppdaterad 3 november 2020)


Fråga: Ena dagen ökar man till 300 så arrangörer hinner sälja biljetter. Varför kom inte detta 50-personsbeslut redan då? Varför velar man så här?

Svar: Beslutet om 300 var ett regeringsbeslut för två veckor sedan och situationen har förändrats drastiskt sedan dess. Smittspridningen har ökat kraftigt på kort tid och allt fler blir allvarligt sjuka. Läget är mycket allvarligare nu än bara för någon vecka sedan och därför blir det tyvärr också snabba svängningar i besluten.

Beslutet om en fortsatt begränsning på 50 personer har tagits av Länsstyrelsen i Västra Götaland efter samråd med Smittskydd Västra Götaland.  Beslutet är en föreskrift och därmed bindande. (uppdaterad 30 oktober 2020)


Fråga: Varför nämnas inte caféer och restauranger som platser man ska undvika? Kan ni förtydliga vad som menas med att var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas?

Svar: Restauranger, caféer och liknande verksamheter omfattas redan sedan tidigare av regler och rekommendationer kring minskad smittspridning. De platser som nämns i de nya skärpta råden är några exempel, men råden gäller alla inomhusmiljöer där människor samlas – alltså även restauranger och caféer. (uppdaterad 30 oktober 2020)


Fråga: Varför kommer inte råd om att använda munskydd?

Svar: Västra Götalandsregionen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och munskydd rekommenderas inte för befolkningen i allmänhet. Det vetenskapliga underlaget för munskydd är svagt och Folkhälsomyndigheten skriver ”det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.” (uppdaterad 30 oktober 2020)

Här är en länk till Folkhälsomyndighetens resonemang. (länken trasig)

Kjell Torén, senior professor, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, har också gjort en genomgång av kunskapsläget vilket han beskriver i en artikel i Läkartidningen.


Fråga: Vad händer med skolorna?

Svar: Det sker en del lokala utbrott i skolor, men det är inte skoleleverna som är drivande i smittspridningen. I nuläget ser inte Folkhälsomyndigheten skolorna som en betydande faktor för smittspridning. Dock har statsepidemiolog Anders Tegnell påpekat att det finns en fortsatt dialog med Skolverket. (uppdaterad 30 oktober 2020)


Fråga: Vad innebär egentligen att ha fysisk kontakt med andra människor?

Svar: Det innebär är att man ska undvika umgänge inom en och en halv meter från varandra. Det är en markering, bland annat mot fysisk kontakt vid fester, middagar och andra privata tillställningar där det är svårt att verkligen hålla avstånd. Men vi (Smittskydd Västra Götaland) menar också att man i det här läget ska undvika alla icke nödvändiga aktiviteter som innebär fysisk kontakt.

Ovanstående gäller personer utanför hushållskontakterna. (uppdaterad 30 oktober 2020)


Fråga: Vad är ett lokalt utbrott?

Svar: Definitionen av ”lokalt utbrott” saknas i dessa allmänna råd, men vad som avses här är en smittspridning inom ett sammanhang. Definitionen av ”utbrott” kan sägas som ”ett antal sjukdomsfall som överstiger det förväntade antalet och där fallen är eller förmodas vara kopplade till samma smittkälla”.

Vad gäller den aktuella situationen med covid-19 är ett ”utbrott när flera smittas i en grupp, arbetsplats, skola eller liknande sammanhang” och här är det naturligtvis helt omöjligt att alltid förstå smittkälla eller smittkedjor. En okontrollerad smittspridning som vi har nu i samhället är definitivt ett utbrott. Däremot skulle jag anse att enstaka smittspridning inom ett hushåll närmast är förväntat och inte behöver innebär ett utbrott. Men sprider det sig utanför hemmet så kan vi ha ett lokalt utbrott. (uppdaterad 30 oktober 2020)


Fråga: Är det lämpligt att gå bus- eller godisrunda under halloween?

Svar: Nej. Folkhälsomyndigheten ser en ökad smittspridning i landet och menar att vi bör fira halloween på ett annorlunda sätt i år. Det gäller att skydda sig själv och andra genom att hålla avstånd och undvika nya kontakter. Vi rekommenderar att man avstår från att gå bus- eller godisrunda och hittar på andra halloweenaktiviteter med personer som man redan har kontakt med. (uppdaterad 30 oktober 2020)


Fråga: Varför omfattas inte kollektivtrafiken av de nya råden?

Svar: Det gäller sedan tidigare som allmänt råd att man ska undvika kollektivtrafiken om man kan. Det är viktigt att de som inte har några andra alternativ än att åka kollektivt och som måste förflytta sig i vårt vidsträckta län har möjlighet att göra det. Men de som inte behöver åka kollektivtrafik ska inte heller göra det. (uppdaterad 30 oktober 2020)


Fråga: Undvik träning. Vad betyder det? Kan man inte träna ute? Om ja, i grupp med avstånd eller bara enskilt?
Hur ni ser på ridundervisning i grupp för vuxna, bör man undvika det också?

Svar: I alla gruppaktiviteter kommer människor samman. Man får se på varje aktivitet för sig, använda sunt förnuft och fundera på om det går att genomföra aktiviteten på ett säkert sätt hela vägen, från hemmet till man är hemma igen.

Även om själva ridningen eller andra aktiviteter görs på säkert avstånd kan det uppstå trängsel i exempelvis stallet, på vägen till och från aktiviteten och i andra sammanhang.

Utomhus sker betydligt mindre smitta. Man kan göra saker tillsammans utomhus men använt sunt förnuft. (uppdaterad 30 oktober 2020)


Fråga: Vad betyder att det är råd? Hur tvingande är de?

Svar: Råden innebär en stark förväntan på oss alla att ta ett ansvar för att smittspridningen inte ska fortgår.

Folkhälsomyndighetens råd är inte ”bindande”, utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift. Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger. Men väljer du att göra på ett annat sätt, måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln som kan vara en lag, föreskrift eller förordning. Folkhälsomyndigheten har till exempel tagit fram allmänna råd om covid-19 men även om bassängbad och buller inomhus.

Om rekommendation. En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel (till skillnad från ett allmänt råd). Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet. (uppdaterad 30 oktober 2020)

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se