Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg vill särskilt uppmärksamma att en stor del av smittspridningen är relaterad till arbetsplatser och afterwork.

Under vecka 41 ökade antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland med 135 fall jämfört med vecka 40. Smittspridning finns i hela regionen men ökningen ses främst i Göteborgsområdet och bland personer i yrkesverksam ålder. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg varnar för att smittan ofta sprids på arbetsplatser.

Smittskydd Västra Götaland konstaterar i sin veckorapport att Västra Götaland fick 537 nya fall av covid-19 under vecka 41. Det är den högsta siffran sedan i mitten av augusti och smittskyddsläkare Thomas Wahlberg vill särskilt uppmärksamma att en stor del av smittspridningen är relaterad till arbetsplatser och afterwork.

– Man glömmer hur viktigt det är att hålla avstånd och sätter sig trångt både på möten och i fikarum. Vi kan se att det är ett vanligt sätt som smitta sprids. Det är mycket viktigt att alltid hålla avstånd när vi kan, säger han.

Sprids på fester

Thomas Wahlberg
Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg

Under vecka 41 var smittspridningen störst i Göteborg med kranskommuner. Unga vuxna i åldrarna mellan 20-29 år står där för en tredjedel av alla nya fall.

– Viruset sprids på många sätt, inte minst på fester och andra i sociala sammanhang. Jag tänker också på det kommande höstlovet. Det gäller att umgås i liten skala och vara noga med att hålla avstånd när vi går på kalas och andra tillställningar, säger Thomas Wahlberg.

Fler fall kräver sjukhusvård

Behovet av sjukhusvård för covid-19 ligger kvar på en relativt låg nivå. En genomsnittlig dag vårdas ett trettiotal personer på sjukhus i Västra Götaland. I går, onsdag den 14 oktober kl. 10:00, vårdades totalt 29 patienter, varav 6 på intensivvårdsavdelning.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström betonar att det hela tiden kommer in nya patienter som är svårt sjuka.

– Man kan tro att inga nya personer blir allvarligt sjuka eftersom antalet patienter ligger ganska stabilt just nu. Men det är inte samma trettiotal personer som vårdas vecka in och vecka ut – smittan i samhället gör att nya personer blir sjuka hela tiden, säger hon.

Läs också: 50 600 vårddygn – pandemin i siffror 

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se


För mer information:

Västra Götalandsregionen uppdaterar på måndagar, onsdagar och fredagar om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje vecka ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.