Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
– De som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 riskerar ofta också att bli svårt sjuka av influensa. Influensavaccination minskar inte risken för covid-19, men risken för att bli sjuk i båda infektionerna under samma vinterperiod minskar, säger Gunilla Ockborn biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen (VGR).

Vaccination mot influensa viktig under pandemin

Den 3 november startar årets vaccination mot säsongsinfluensa. Nytt för i år är att vaccinationen är kostnadsfri för dig som är 65 år eller äldre, gravid eller har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i influensa.

Även under pågående coronapandemi är det viktigt att personer som riskerar att bli svårt sjuka vaccineras mot influensa.

– De som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 riskerar ofta också att bli svårt sjuka av influensa. Influensavaccination minskar inte risken för covid-19, men risken för att bli sjuk i båda infektionerna under samma vinterperiod minskar, säger Gunilla Ockborn biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen (VGR).

Dessutom kan trycket på hälso- och sjukvården bli mycket högt om många insjuknar samtidigt i säsongsinfluensan och covid-19.

Hjälpa immunförsvaret

– Vaccination är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn.

Influensa är oftast ofarlig. Men den som är över 65 år, har vissa kroniska sjukdomar eller är gravid har större risk för att bli svårt sjuk, och rekommenderas därför att vaccinera sig.

– Under november kommer vårdcentralerna att prioritera vaccination av de här grupperna och av all personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

De som inte tillhör de prioriterade grupperna kan vaccinera sig från och med den 1 december.

Anpassat på vårdcentralerna

Vårdcentralerna har den här hösten anpassat sin verksamhet för att undvika smittspridning av covid-19. Till exempel kommer en del vårdcentraler att vaccinera utanför ordinarie öppettider, medan andra kommer att vaccinera i särskilda lokaler.
Det är också viktigt att den som kommer för vaccination följer riktlinjerna om att hålla avstånd och tvätta händerna. Om man har symtom som kan bero på luftvägsinfektion ska man inte komma alls, utan boka om sin tid.

Västra Götalandsregionen har i år, liksom förra året, upphandlat influensavaccinet Vaxigrip Tetra som innehåller fyra influensastammar. Det är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

– Det som kan hända efter vaccinationen är att man blir öm och svullen runt vaccinationsstället och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar, säger Gunilla Ockborn.

Text: Jonna Andersson
vgrfokus@vgregion.se

Läs mer om influensa och vaccination på Vårdguiden 1177.se


Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.