Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Arkivbild. Foto: Paul Björkman

VGR fortsätter minska kostnaderna för inhyrd personal

Fram till augusti i år har kostnaderna för inhyrd personal i VGR minskat med åtta miljoner kronor jämfört med förra året. Det innebär att VGR fortsätter vara oberoende av hyrpersonal.

Stefan_Petersson, verksamhetschef SU och samordnare för VGR:s arbete kring hyrpersonal. Foto: Andreas Kron
Stefan_Petersson, verksamhetschef SU och samordnare för VGR:s arbete kring hyrpersonal. Foto: Andreas Kron

– Det är positivt att vi minskar våra kostnader, men vi ska inte vara nöjda. Vi har fortfarande ett arbete att göra och det gäller att vi fortsätter jobba efter de rutiner vi nu tagit fram, säger Stefan Petersson, samordnare för VGR:s arbete kring hyrpersonal och verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

VGR har sedan 2016 arbetat aktivt för att minska beroendet av inhyrd personal. Förra året nåddes en milstolpe, hyrkostnaderna minskade med 84 miljoner kronor från 2018 till 2019 och VGR kunde för första gången säga att man är oberoende av inhyrd personal. Det innebär att mindre än två procent av den totala personalkostnaden är hyrkostnader.

– Jämfört med förra året är det i år inom framför allt primärvården kostnaderna minskar medan vi ser en marginell ökning på sjukhusen. Behovet av personal på sjukhusen har varit väldigt stort under coronapandemin.

Flera orsaker

Stefan Petersson listar flera orsaker till att VGR lyckats hålla kostnaderna nere.

  • En regiongemensam avropsenhet hanterar all hyrpersonal och samlar de olika förvaltningarnas behov av hyrpersonal.
  • Varje hyrköp godkänns av primärvårdsdirektör eller sjukhusdirektör.
  • Satsning på dubblad ob-ersättning och andra åtgärder för att göra VGR till en attraktivare arbetsgivare.

Nästa steg som just tagits är att digitalisera hela hyrkedjan. Det ger förvaltningarna en bättre överblick och kontroll samt bidrar till mindre administration och lägre kostnad.

– Vi kommer fortsätta arbeta uthålligt med vår handlingsplan och utveckla nya arbetssätt för att hålla nere hyrkostnaderna. För patientsäkerheten och vårdens kvalitet är det viktigt med egen personal i stå stor utsträckning som möjligt. Patient får bättre kontinuitet i vården och personalen en mer sammanhållen arbetsgrupp, säger Stefan Petersson.

Minskning i hela landet

Sveriges kommuner och regioner, SKR, jämför alla regioners hyrkostnader (länk) och konstaterar att hyrkostnaderna över hela landet minskade med tre procent under första halvåret. Det motsvarar 70,5 miljoner kronor.

– Minskningen har flera tydliga kopplingar till covid-19, men är också resultatet av ett långsiktigt arbete för att stärka den egna bemanningen i regionerna. Det arbetet måste fortsätta, inte minst när det gäller sjuksköterskor, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Västra Götalandsregionens kostnader för inhyrd personal
Jan – Aug 2020 Jan – Aug 2019 Skillnad
Sjukhus 198 358 197 993 366
Närhälsan 135 322 144 612 -9 290
Habilitering och hälsa 1 136 212 925
Kostnader per yrkeskategori
Jan – Aug 2019 Jan – Aug 2018 Skillnad
Läkare 258 124 260 546 -2 492
Sjuksköterskor 74 612 78 900 -4 288
Övrig personal 2 081 3 300 -1 220

Läs även:

Kostnaderna för inhyrd personal minskar i Västra Götalandsregionen