Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Något färre fall av covid-19 förra veckan men fortfarande högre än i början av september.

VGR lägesrapport: ”Fortsätt hålla avstånd”

Vecka 40 rapporterades 401 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är färre än föregående vecka men smittskyddsläkare Thomas Wahlberg påminner om vikten av att alla fortsätter ta sitt ansvar för att minska smittan – så att inte fler riskerar bli allvarligt sjuka.

Smittspridningen av covid-19 pågår alltjämt i Västra Götaland. I sin senaste veckorapport konstaterar Smittskydd Västra Götaland att det rapporterades 401 nya fall under vecka 40. Det är något färre än föregående vecka men en högre nivå än i början av september.

Thomas Wahlberg

– Vi har tidigare sett att läget kan skifta snabbt. Så länge vi har en smittspridning i samhället finns det personer som kan bli allvarligt sjuka. Vi får inte börja slappna av och sluta följa de rekommendationer som ges, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Spridningen är fortfarande störst i åldersgruppen 20–29 år.

– Vi behöver alla tänka till hur vi beter oss i det vardagliga umgänget för att undvika smittspridning. Håll avstånd till andra och gå inte till arbetet när du är sjuk, säger Thomas Wahlberg.

Fortfarande behov av vård för svårt sjuka

Behovet av sjukhusvård för covid-19 ligger just nu kvar på en relativt låg nivå. Men det fortsätter att komma in svårt sjuka patienter som kräver intensivvård.

I går, onsdag den 7 oktober kl. 10:00, vårdades totalt 30 patienter för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland, varav 5 på intensivvårdsavdelning.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström är glad att behovet av sjukhusvård har minskat under hösten och hoppas att utvecklingen fortsätter i den riktningen.

– Sjukvården har god kapacitet att ta emot alla som behöver sjukhusvård för covid-19. Det viktiga nu är att vi minskar smittspridningen så att ännu färre blir sjuka. Många får milda symptom men ju fler som smittas desto större risk att någon blir allvarligt sjuk, säger hon.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se


Mer information:

Västra Götalandsregionen uppdaterar på måndagar, onsdagar och fredagar om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje vecka ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.