Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Johan Främst

Brist på influensavaccin – riskgrupper ska prioriteras

Västra Götalandsregionens leverantör av vaccin av säsongsinfluensa har meddelat att vaccinet är slut på lagret. Nu uppmanas alla vaccinationsmottagningar att prioritera personer i riskgrupp.

– På grund av den begränsade tillgången har Smittskydd Västra Götaland uppmanat alla vaccinerande enheter i regionen att enbart vaccinera personer över 65 år och personer som har något av de tillstånd eller sjukdomar som innebär ökad risk för svår influensa, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare.

– Det vore bra om också privata vaccinationsmottagningar och till exempel Företagshälsovård prioriterar att de personer i samhället som har störst risk att bli allvarligt sjuka blir vaccinerade i första hand, fortsätter Gunilla Ockborn.

Ökad efterfrågan

I och med covidpandemin har intresset för vaccinationer och kunskapen om luftvägsinfektioner ökat och i somras köpte VGR in ytterligare doser influensavaccin för att kunna möta det väntande behovet. Men leveranserna har på grund av den ökande efterfrågan blivit försenade. Många flera i riskgrupp än tidigare år vill vaccinera sig men även andra grupper.

– Även många vård- och omsorgspersonal väljer att vaccinera sig i år, dels som en följd av covidpandemin, dels efter att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten uppdaterats under hösten.

Enbart riskgrupper bör vaccineras

Personer under 65 år och som inte tillhör någon av riskgrupperna bör alltså avstå vaccination i det här läget.

Om man tillhör riskgrupp och vill vaccinera sig bör man vända sig till sin vårdcentral, enklast via vårdcentralens hemsida, för att försöka boka tid. Många vårdcentraler har fortfarande vaccin medan andra väntar på att regionen ska få tillgång till de extra doserna.

Text: Gabriel Holmqvist
vgfokus@vgregion.se


Fakta: Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.