Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
"Det finns bara fördelar med att kunna ha klamydiavård digital" ,säger Sofia Wickstrand Linhem, legitimerad barnmorska och projektledare.

Klamydiatest och behandling via webben – nu för alla

Nu erbjuder Västra Götalandsregionen digital testning, smittspårning och behandling av klamydia till alla. Tidigare var det bara besökarna på Ungdomsmottagningen online som hade den möjligheten.
– Ett digitalt möte kapar många trösklar, säger Sofia Wickstrand Linhem, legitimerad barnmorska och projektledare.

Invånarna i Västra Götaland har länge kunnat beställa hem testkit för Klamydia via sajten klamydia.se. Tidigare var man dock tvungen att boka en tid hos en fysisk vårdgivare om man skulle få behandling. Så är det inte längre.

– Sedan oktober pågår ett pilotprojekt där hela vårdkedjan är digital, inklusive smittspårning och behandling, berättar Sofia Wickstrand Linhem. När en patient hämtat ut ett positivt svar på sajten kan hen klicka sig vidare till oss på mottagningen Klamydia – Smittspårning och behandling för tidsbokning av ett digitalt möte eller en chatt. I mötet skriver vi ut antibiotika och tar kontaktuppgifter till alla sexuella kontakter patienten har haft det senaste året, eller sedan senaste testtillfället.

Vården är kostnadsfri

Klamydia smittar lätt och om den inte behandlas kan den leda till infertilitet. Årligen drabbas omkring 5000 personer i Västra Götaland, de flesta mellan 19 och 29 år vilket är en viss minskning från hur det såg ut för tio år sedan. Sjukdomen omfattas av smittskyddslagen och det innebär dels att hela vårdkedjan är kostnadsfri, dels att den vårdgivare som behandlar en patient för klamydia också måste smittspåra.

Men med många vårdgivare i regionen sprids smittspårningen ut på en rad olika aktörer där flera har en ganska begränsad erfarenhet av att smittspåra. Därför vill regionen också undersöka om smittspårningen kan centraliseras.

Smittspårning centralt

– Det finns många fördelar med att smittspårningen finns på ett ställe och utförs av erfarna smittspårare, säger Sofia Wickstrand Linhem. Dels slipper vi den rundgång som kan bli när klamydiabakterierna spritts i en lokal krets och många så kallade partnerbrev skickas mellan de inblandade, dels går det ofta smidigare när smittspårningen utförs av människor som är vana att prata om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Ungdomar upp till 25 har haft möjligheten att ta del av hela vårdkedjan kring klamydia digitalt i lite drygt tre år via Ungdomsmottagningen online och för vuxna över 25 har det funnits liknande koncept hos privata aktörer, men detta är första gången som den offentliga vården erbjuder möjligheten.

Bara fördelar

Pilotprojektet är tänkt att pågå i tre månader, alternativt till dess att de provat metoden i 150 fall. Sedan ska resultatet utvärderas. Sofia Wickstrand Linhem ser dock ingen anledning till att verksamheten inte blir permanent framöver.

– Det här är något vi borde gjort för länge sedan, säger hon. Det finns bara fördelar med att kunna ha klamydiavård digital. Du kan ta besöket när och var som helst och behöver inte ta dig till en mottagning. Inte minst i coronatider blir det tydligt hur bra det är att kunna göra saker digitalt.

Text: Benedikta Cavallin
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Digital klamydiavård – Så här går det till:

Den som misstänker att hen drabbats av klamydia kan beställa ett testkit via klamydia.se. Provet tar man själv och skickar in. När testet är analyserat får man ett pling i telefonen om att svaret finns att hämta på sajten. Är det positivt får den som är under 25 en länk till ungdomsmottagningen och den som är äldre till mottagningen för sexuell hälsa. Där kan man boka tid för ett videomöte eller en textchatt. Det är viktigt att mötet sker så snart som möjligt så att smittspårningen kan komma igång.

SRHR

Mottagningen Klamydia – smittspårning och behandling ligger tillsammans med SRHR-bussen under sexualmedicinskt centrum. SRHR står för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter. SRHR-bussen är en mobil mottagning som arbetar uppsökande runt om i Västra Götalandsregionen. Bussen erbjuder kostnadsfria besök med möjlighet till provtagning för sexuellt överförbara infektioner, gynekologisk cellprovtagning samt rådgivning kring sexuell hälsa och preventivmedel. Alla kön, åldrar och könsidentiteter är välkomna.