Annika Tännström, regionfullmäktiges ordförande och en dator
"Det ska bli spännande. Vi är inte först men störst som kör helt digitalt", säger regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström (M).

Den 30 november och 1 december kommer Västra Götalandsregionens regionfullmäktige att genomföras digitalt. Endast presidiet är på plats fysiskt och övriga 146 ledamöter samt ersättare kommer att delta digitalt. Det görs för att undvika smitta och ge alla ledamöter möjlighet att delta.

Kommunallagen ger möjlighet för ledamöter att delta i fullmäktige, nämnder och styrelser digitalt under förutsättning att fullmäktige beslutar det. Under sammanträdet den 30 november och 1 december ska beslut tas om bland annat budgeten för Västra Götalandsregionen 2021.

– Det ska bli spännande. Vi är inte först men störst som kör helt digitalt. Jag har pratat med bland annat Region Värmland som har kört digitalt sen i våras med bra resultat, berättar regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström (M).

Fungera som vanligt

De tre personerna i regionfullmäktiges presidium samlas i en stor lokal i Regionens hus i Göteborg. Med i rummet finns även sekreterare och annan personal, bland annat tekniker, som ska se till att sammanträdet fungerar som det ska.

– Sammanträdet ska fungera som vanligt, det vill säga att alla hör och ser den som talar och att alla har möjlighet att begära ordet med mera. Om någon har dåligt bredband hemma kommer det att finnas möjlighet att ta sig in till närmsta Regionens hus för att delta digitalt, på ett säkert sätt, berättar regionfullmäktiges sekreterare Elisabet Ericson.

I det rum där presidiet sitter kommer det att finnas skärmar med videobild på samtliga deltagande ledamöter. Tekniska system finns för att votera och att markera att man vill ha ordet.

Inte sprida smitta

– Vi kör digitalt för att inte sprida smitta men också för att alla förtroendevalda ledamöter ska kunna medverka.

Hittills under pandemin har bara 79 ledamöter fått delta för att minska risken för smittspridning. I första hand är det ledamöter över 70 år eller de som av andra skäl tillhör en riskgrupp som uteslutits från fullmäktigemötena.

– Det har inte varit bra ur demokratisk synpunkt att de inte haft möjligheten att komma till tals. Vi förnekar förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag, säger Annika Tännström.

Åhörare och journalister kan som vanligt följa sammanträdet via den sändning i webb-tv som alltid görs. Man kan inte vägra åhörare som vill delta men kommer att vädja till dem att istället följa sammanträdet via webb-tv. Samma vädjan gäller journalister.

Är då detta framtiden att ha sammanträden helt digitalt även i en tid utan pandemi?

Ändrat beteende

– Nej det är oerhört värdefullt att träffas fysiskt. Men jag tror definitivt att enskilda ledamöter, vid lämpliga tillfällen, kommer delta digitalt i framtiden, säger Annika.

Hon menar också att alla digitala möten som genomförts nu under pandemin har ändrat hennes framtida beteende.

– ”Never waste a good crisis”, som Churchill sa. Jag kommer inte att åka till Stockholm för att delta i korta möten på ett par timmar. Det kommer aldrig mer att hända. Framöver deltar jag digitalt, säger regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström.

Här kan du som vanligt följa sändningen från regionfullmäktiges möten

Text: Kjell Foss
vgrfokus@vgregion.se