Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Öppna data kan användas till en mängd tjänster som förenklar din vardag. Ju mer öppen information som finns tillgänglig, desto mer nytta har du av den.

Så kan öppna data förenkla din vardag

En plattform som hjälper demenssjuka att minnas, en app som visar veckans skolmatsedel och en portal som ger möjlighet att skapa smidiga trafiktjänster. Öppna data är nyckeln till massor av smarta tjänster och information.

Förmodligen använder du redan idag ett antal tjänster som är beroende av öppna data. De används till exempel för att ge oss praktisk information om kollektivtrafik, var närmsta laddstolpe finns eller hur det står till med kvaliteten i kommunens badsjöar.

Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit initiativ till ett treårigt samverkansprojekt med kommunerna i Västra Götaland för att det ska bli naturligt att dela med sig av verksamheternas information och för en ökad digitalisering i Västra Götaland.

– Det kommer att leda till nya tjänster för invånarna och till nya arbetstillfällen, säger Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator i VGR.

Tore Johnsson
Tore Johnsson

Nya tjänster

I nuläget har 17 av de 49 kommunerna i Västra Götaland anslutit sig till projektet, och fler är på gång. Man tror på ytterligare ett antal under första kvartalet 2021.

Öppna data är systematiserad kvalitetssäkrad information som tillhandahålls på ett EU-standardiserat sätt, som vem som helst kan använda utan avgift.
Mängder av ny data skapas varje dag inom offentliga verksamheter, det kan vara data som rör människors hälsa, var närmaste bibliotek ligger eller hur en kommuns ekonomi ser ut.

Idag har vi möjlighet att begära ut information enligt Offentlighetsprincipen. Då behöver man i regel vända sig till en registrator som i sin tur behöver lägga tid på att leta upp den efterfrågade datan, sammanställa den och skicka den till dig.

Liv och död

Minskade kostnader, effektivisering, nya tjänster och ett öppnare demokratiskt samhälle är viktiga argument för att öppna upp offentlig data. Men det viktigaste argumentet handlar om liv och död. Enligt OECD:s rapport Creating Value Through Open Data, räknar man med att rädda 7 000 liv inom sjukvården i EU, tack vare att öppna data möjliggör snabbare handläggning.

Västra Götalandsregionens regionala samverkansprojekt ska bidra till driva på arbetet med att etablera liknande nationella strukturer för öppna data i Sverige. Det sker i nära samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Internetstiftelsen, Tillväxtverket och forskningsinstitutet RISE med flera.

Regionutvecklingsnämnden i VGR beslutade i november 2019 att avsätta 4,5 miljoner för projektet Öppna data i Västra Götaland, som ska pågå i tre år. Därefter ska samverkan vara en ordinarie del av VGR:s verksamhet.

Kostnadsfri hjälp

– Vi erbjuder kostnadsfri hjälp och information från ett antal experter med att komma i gång med öppna data. Vi erbjuder en plattform med en gemensam portal för att publicera öppna data till mycket fördelaktigt pris. Vi erbjuder dessutom gratis informationsträffar, gratis rådgivning, färdiga processbeskrivningar om hur man gör och konsulthjälp till självkostnadspris, berättar Tore Johnsson.

Under sommaren bjöd man in till sex digitala informationsträffar med information om öppna data där 127 personer deltog. Dals-Eds kommun med cirka 4 800 invånare var första kommun att gå med i Västra Götalands projekt för öppna data, utöver grundarna Göteborgs Stad, Skövde kommun och Västra Götalandsregionen. I Skaraborg har 13 kommuner meddelat att de kommer att gå med i vår regionala samverkan inom öppna data i Västra Götaland. Även Ale kommun har nyligen anmält sig.

Den 15 september lanserades den regionala dataportalen för öppna data, dataportalvast.se. Där finns bland annat data om miljön, befolkningen, utbildning, kultur, sport, turistmål, tillgänglighetsdatabasen (TD), samt mer allmän information om Västra Götaland och om Sverige.
Under  vecka 47 startar genomförandet av de första gemensamma öppna data-projekten i Västra Götaland. Mer om öppna data i VGR

Text: Delar av texten hämtad från Internetstiftelsen.se
vgrfokus@vgregion.se
Länk till de fullständiga texterna hos Internetstiftelsen 


Fakta:

  • Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift. Användaren ska kunna modifiera och distribuera data för valfritt syfte.
  • Offentlighetsprincipen går ut på att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Handlingarna som en myndighet har fått eller själva har upprättat och som förvaras hos myndigheten är som huvudregel offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få läsa handlingarna och även (mot avgift) få en papperskopia på dem.
  • PSI-lagen grundas på ett EU-direktiv som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. Läs mer hos Datainspektionen. 
  • Open by default. I arbetet med att öppna upp data pratar man ofta om att data bör vara “open by default”, det innebär att så länge det inte finns en orsak att hålla informationen skyddad så ska den finnas tillgänglig för alla att använda.

Källa: Internetstiftelsen.se