Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Sjöpung odlas redan och vissa arter av sjöborre ses som delikatesser. Foton: Andreas Kron

VGR med i jättesatsning på sjömat

Hur ska vi klara omvärldens behov av mat samtidigt som vi ska minska trycket på klimatet? Där kan så kallad blå mat, sjömat, vara en del av lösningen. Nu inleds den största satsningen hittills på svenskt sjömat.

Havet erbjuder möjligheter där vi än så länge bara har skrapat på ytan och mat från havet kan vara så mycket mer än bara fisk och skaldjur. Utmaningen ligger i att både utnyttja havens redan kända resurser på ett hållbart sätt men också hitta nya användningsområden för det haven kan erbjuda. Till exempel att sjögurkor och maneter skulle kunna vara föda i framtiden.

48 miljoner kronor

I den nya satsningen Blå mat – Centrum för framtidens sjömat, samlas en rad aktörer för att göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat. Satsningen leds av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen är några av parterna. Forskningsrådet Formas finansierar satsningen med 48 miljoner kronor.

– Idag importerar vi 72 procent av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 procent. Detta är inte hållbart. Vi måste ta vårt ansvar och öka Sveriges egen försörjningskapacitet. Det kommer också leda till ökad lokal produktion och fler jobb i kust- och landsbygdssamhällen, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Sjömat på land

Redan idag odlas det exempelvis blåmusslor, alger och sjöpung i Västerhavet och det finns odlingar som har flyttat upp på land, både av fisk, alger och ostron. Läs bland annat om satsningen på vattenbruk i Sotenäs.

Jessica Hjerpe Olausson

– Ett miljöanpassat vattenbruk har stora möjligheter att producera klimatsmart mat som är bra för hälsan, säger Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsregionen.

I satsningen ska det forskas för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp. Det ska dessutom bli lättare som konsument att välja nyttig och svenskproducerad sjömat.

– Jag hoppas att satsningen kommer att ytterligare förstärka Västra Götalands position som en viktig marin och maritim region, och inte minst hoppas jag att allmänheten får upp ögonen för hur modern sjömat kan produceras, vad det kan vara och hur gott det smakar, säger Jessica Hjerpe Olausson.

Vad kommer bli VGR:s roll i den här satsningen?

– Västra Götalandsregionen har stöttat de marina och maritima näringarna under flera år, både genom projektfinansiering och genom att vara drivande i olika frågor. I den här satsningen kommer vi också att ha dessa två roller. Ett projektbeslut för finansiering är under beredning.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Bakom centrumbildningen Blå mat står en nationell samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett fyrtiotal företag från hela landet.

Ingående parter är KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovatum Science Park, Orkla, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm med flera.

Totalt fördelar forskningsrådet Formas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar i Sverige Läs Formas pressmeddelande här.

Läs även om projektet Scary Seafood https://www.maritimaklustret.se