Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Roland Larsson vaktmästare på Regionens fordon levererar två elbilar till Björn Johanson, sjuksköterska på Alingsås lasarett. Foto: Camilla Lindberg

VGR storsatsar på elbilar – var tionde bil ska gå på el

Från och med den 1 januari 2021 ska det finnas drygt 100 elbilar tillgängliga inom Västra Götalandsregionen, VGR. Det skulle innebära att var tionde bil som VGR använder går på el.

− Vi utgår ifrån vårt miljöprogram när vi handlar in fordon och förra året var nästan alla av de cirka 280 fordon vi köpte in el-, biogas- eller laddhybridfordon. Vi kommer nu att fortsätta satsa ännu mer på rena elfordon, säger Tord Svensson, servicechef på enheten Regionens fordon inom Västra Götalandsregionen.

Ökningen av antalet elbilar är ett steg i VGR:s arbete för ett mer hållbart resande och en minskad miljöpåverkan. Rena elbilar ska utgöra 10 procent av VGR:s fordonsflotta vid årsskiftet och nyligen levererades två elbilar till Alingsås lasarett. Björn Johanson, sjuksköterska vid Alingsås lasarett, tog emot elbilarna med glädje.

– Det känns helt underbart! Vi har först haft bensin, sen gas, sen etanol och nu el, säger Björn Johanson

Vilka ska använda elbilarna hos er?

– Bilarna ska användas av den mobila närvården som består av det palliativa teamet och närsjukvårdsteamet. Bilarna kommer användas vid planerade och akuta hembesök i MittenÄlvsborg (Alingsås, Lerum Vårgårda och Herrljunga kommun).

Geografisk spridning

I nuläget är cirka 100 elbilar beställda och VGR är därmed på god väg att nå det egna målet med minst 105 elbilar vid årsskiftet.

Elbilarna som levereras ut till olika enheter inom VGR kommer vara fördelade med en god geografisk spridning för att så många som möjligt ska kunna använda bilarna. Bokningssystemet för bilarna ska även underlätta för samåkning.

Bilarna kommer finnas vid VGR:s bilpooler samt tillgängliga för långtidshyrning av bilar. Laddinfrastruktur som är kopplat till ställplatserna kommer successivt att utökas och består av laddstolpar, laddboxar samt laddtjänst.

Läs mer: Fler nya möjligheter att ladda elbilen (VGRfokus) och Ladda din el- eller laddhybridbil (Västfastigheter)

En del av miljöarbetet

VGR har under flera år arbetat för att påverka resandet i tjänsten mot ett mer hållbart sätt. Ökningen av antalet elbilar är en viktig del i att uppnå målen i miljöplanen till 2020 samt den regionala klimatstrategin Klimat 2030.

VGR har även tilldelats en delad första plats i Miljöfordon Syds rankning bland landsting och regioner som kraftigt ökat andelen förnybar energi i sina fordon.

I november 2018 fanns det cirka 67 000 laddbara fordon i Sverige varav 19 000 var rena elbilar men bara sex av dem fanns inom Västra Götalandsregionen. VGR såg därför ett behov av att öka antalet rena elbilar samt förbereda organisationen på omställningen till fler elektrifierade transporter.

Västra Götalandsregionens fordon har idag en hög miljöprestanda med en hög andel gasfordon (80 %) men ligger i dagsläget efter i utvecklingen av elektrifieringen.

– Vi ser att elbilar hör till framtiden och vill dessutom inte lägga alla ägg i samma korg – vilket betyder att vi inte önskar vara beroende av endast gasbilar som går på biogas utan också ser en stor användning av elbilar jämte gasbilar. Elbilar och biogasbilar är prioriterade ur ett miljöperspektiv, säger Anna Teghammar, miljöstrateg, VGR.

Text: Hanna Stål
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Enligt ett av målen i VGR:s miljöplan för 2017-2020 ska person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006. I Miljömål 2030 lyder ett av målförslagen enligt följande ”2030 har VGR 100 procent fossilfria transporter” som nu är ute på remiss. Enligt förslaget ska transporterna fortsatt ske med el, biogas och nu även vätgas i första hand. VGR ska även vara en föregångare i arbetet med den regionala klimatstrategin Klimat 2030.

Elbilsprojektet är ett samarbete mellan förvaltningarna Regionservice, Västfastigheter och Koncernkontorets verksamheter koncerninköp och miljöavdelningen. Regionservice ansvarar för att fasa in elbilarna i verksamheten och Västfastigheter för VGR:s laddinfrastruktur.

Läs mer: Elektrifiering, Miljötransporter, Miljöplan 2017-2020 och Klimat 2030