Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Nu är det extra viktigt att du som väntar följer de förhållningsregler som finns på smittskyddets hemsida och som du har fått i samband med provtagning, säger Maja Berndes, en av de ansvariga för Regional smittspårningsenhet i Västra Götalandsregionen (VGR).

Covidsmittade får vänta på smittspårning – ”jobbar på att hitta lösningar”

Den höga smittspridningen i samhället gör att det just nu är många som testas positivt för covid -19. Du som är covidsmittad och väntar på att bli kontaktad för smittspårning kan därför behöva vänta lite längre.
– Vi kommer att höra av oss. Nu är det extra viktigt att du som väntar följer de förhållningsregler som finns på smittskyddets hemsida och som du har fått i samband med provtagning, säger Maja Berndes, en av de ansvariga för Regional smittspårningsenhet i Västra Götalandsregionen (VGR).

Antalet ärenden till smittspårningsenheten har ökat med 600 procent senaste veckan och smittspårningen har därför svårt att hinna med.

– Vi har ett kraftigt ökat inflöde av positiva svar. Vi hinner därför inte med att ringa till alla i den omfattning vi önskar och vi jobbar på att hitta lösningar som till exempel kan innebära att vissa kan få fylla i ett formulär via 1177.se säger Maja Berndes.

Alla blir kontaktade

I samband med prov och provsvar får den som testar sig information om vilka förhållningsregler som gäller. De som får sitt provsvar via telefonsamtal får också instruktioner om de råd och rekommendationer som gäller.

– Du som testats positivt, nu är din egen insats extra viktig och följ förhållningsreglerna.  Alla kommer att bli kontaktade, säger Maja Berndes.

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Det innebär att du måste följa särskilda förhållningsregler under den smittsamma perioden.

På smittskydds hemsida finns information om vad som gäller

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se