Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Just nu behöver allt fler personer i Västra Götaland sjukhusvård för covid-19. Den 8 december vårdades totalt 288 personer med covid-19 på sjukhusen i VGR, varav 32 personer inom intensivvården.

Fortsatt ökning av covid: ”Avstå från kalas, adventsfika och luciafirande”

Patienter med covid-19 fortsätter att öka på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Idag vårdas 288 personer med covid-19 varav 32 på IVA.

– Nu handlar det om att alla håller i och håller ut och tillsammans gör vad de kan för att minska smittspridningen så att färre blir så sjuka att de behöver sjukhusvård, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sedan oktober har antalet personer som blir så sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård ökat. Vården har god kapacitet att ta hand om de som behöver vård och vårdtiderna har blivit kortare. Men med så många inneliggande är belastningen på vårdens medarbetare hög.

– Vi behöver alla hjälpas åt och bryta smittspridningen. För att utvecklingen ska vända behöver invånare fortsätta att ta sitt ansvar och följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, säger Ann Söderström.

Smittspridning

Vecka 49 konstaterades 4471 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en ökning med 107 fall jämfört med veckan dessförinnan.

– Vi har fortsatt många nya bekräftade fall, men vi ser en utplaning och den kraftiga ökningstakten har vi inte längre, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Det betyder dock att samhällsspridningen i Västra Götaland är stor och att smittspridning sker överallt där människor träffas. Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att ge besked om vilka råd och rekommendationer som gäller i landet från 14 december.

– Fortfarande är det lika viktigt som tidigare att avstå från kalas, adventsfika, Luciafirande och likande. Det gäller att man inte slappnar av nu, säger Thomas Wahlberg.

Vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionens vaccinationsgrupp arbetar och planerar intensivt för att påbörja vaccinering av de prioriterade grupperna i den ordning som Folkhälsomyndigheten fattar beslut om.

I ett första skede kommer personer som bor på särskilda boenden för äldre, de som har hemtjänst, vård och omsorgspersonal som arbetar med dessa grupper, samt nära hushållskontakter till dem som har hemtjänst att erbjudas vaccination.

–  Folkhälsomyndigheten har nu preciserat ordningen av riskgrupper och vi står väl förberedda att starta när vi har ett godkänt vaccin, säger överläkare Kristine Rygge, Västra Götalandsregionens vaccinationssamordnare.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se