Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nio månader med pandemin – så jobbar covidvårdens doldisar

”Stress, panik och kaos, men samtidigt väldigt intressant, lärorikt och roligt.”
Jonas Karlsson är en av alla medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) som snabbt fick ställa om i våras. Även för många medarbetare som inte jobbar direkt med patienter har pandemin inneburit stora utmaningar.  

11 december är det nio månader sedan WHO slog fast att världen drabbats av en pandemi. I början  var det många som upplevde situationen som stressande och kaosartad.
Samtidigt lyckades man fokusera och grep sig an nya arbetsuppgifter.

Skyddsutrustning skulle snabbt fram, hanteras och transporteras. Trycket på laboratorierna ökade i takt med att provtagningen sköt i höjden. Ny timanställd personal skulle in i systemet och få löner och anställningsavtalKonferensvärdar flyttades utomhus för att bevaka sjukhusentréer. Listan kan göras lång.  

Så här säger några av dom, som varje dag bidrar till att sjukvården fungerar, om hur deras jobb påverkats av pandemin: 

Jonas Karlsson jobbar med statistik och transportplanering på Sisjödepån, VGR:s centrallager för förbrukningsmaterial 

Jag och tre kollegor fick under våren i uppdrag att ta hand om ett särskilt flöde av produkter som ingår i skyddsutrustning och som ansågs särskilt viktig för sjukvårdpersonalen som hanterade covid-19. Upplevelsen under våren var stress, panik och kaos, men samtidigt väldigt intressant, lärorikt och roligt. 

Jonas Karlsson
Jonas Karlsson

Sandra Sellering, lönespecialist, Löneservice, Mölndal om att hantera alla nya timanställda:  

”Det var över 400 timanställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som vi snabbt behövde få in i systemet och skicka ut anställningsavtal till. Det har varit tufft och är det fortfarande. Det positiva är att vi nu har tätare samarbete med varandra och med våra kunder. 

Sandra Sellering
Sandra Sellering

Lotta Boring, utbildare i lokalvård om det stora och speciella behovet av städning:  

”Det gick så fort och vi skulle utbilda så många med kort varsel. Rutinerna ändrades hela tiden, från en eftermiddag till en annan och vi fick göra om många utbildningar. Men tack vare att våra medarbetare har bra grundutbildning och är duktiga på basala hygienrutiner så var det lätt för oss som utbildade att få med dem på banan.  

Lotta Boring
Lotta Boring

Christel Krågen, kundcenter, Borås hade jobbat fem år på kundcenter när hon istället fick ut och städa på sjukhus.  

”Det var åtta år sedan jag städade sist och så hamnade jag på en covidavdelning. Men jag var inte speciellt rädd utan det kändes ganska bra. Jag skulle inte tveka att göra det igen. Man får bidra med det man kan. 

Christel Krågen
Christel Krågen

Kim Aulin, konferensvärd, stationshuset konferens, Regionens hus i Göteborg om när konferensvärdarna placerades ut som entrévärdar på sjukhusen:  

Det var en hektisk period och något vi aldrig gjort innan. Vi fick tänka om och tänka nytt. Det blev långa dagar i kyla och regn men också lite vårsol. Vi är tacksamma att vi kunde hjälpa till. I dagsläget har vi tre medarbetare som hjälper till på  VGR:s centrallager Sisjödepån och flera medarbetare står redo att hjälpa till med olika arbetsuppgifter. Nu har Konferenscentrum precis fått i uppdrag att sköta en enhet som packar covid provkit. Detta kommer göras i våra konferenslokaler på Stationshuset och alla våra medarbetare kommer vara involverade i att lösa uppgiften. 

Kim Aulin
Kim Aulin

Fredrik Mowitz Shala, köksmästare, Måltider, Skövde om en period med ovanligt  mycket sjukfrånvaro hos personalen.

”På morgnarna kunde man aldrig veta vilka som kommer eller hur många vi blir. Vi fick kasta om folk med väldigt kort varsel. Det var en utmaning men med gott samarbete och stöttning fick vi ihop det. 

Fredrik Mowitz Shala
Fredrik Mowitz Shala

Anne Lind, servicechef, område Östra om uppdraget att starta upp IVA-tältet Kronan i Göteborg:   

För mig blev det ju lite kaotiskt när jag förstod hur stort det var. Vi var ju mitt i pandemin med orolig personal och allt var helt nytt. Men det blev ett fantastiskt samarbete med alla inblandade.” 

Anne Lind
Anne Lind

Linda Hallberg, hygiensjuksköterska på Södra Älvsborgs sjukhus om hur intresset för vårdhygien fullständigt exploderade under våren: 

”Tidigare har vi jobbat lite i motvind med frågorna kring vårdhygien, hur man förebygger smitta och smittspridning. Nu är vårdens hygienrutiner ett fokusområde. Alla har insett hur viktigt det är och vi har blivit otroligt efterfrågade. Vi jobbade tokigt mycket i våras. Nu har det lugnat sig lite eftersom rutinerna inte förändras varje dag. Men häromdagen hade vi en utbildning med 100 chefer anmälda, något som jag aldrig varit med om förut.” 

Linda Hallberg
Linda Hallberg

Raija Hassan är biomedicinsk analytiker (BMA) inom Klinisk mikrobiologi i NU-sjukvården. Sedan NU-sjukvården började analysera SARS-CoV-2 den 8 april har drygt 12 000 prover passerat genom klinisk mikrobiologi på Näl. Just nu analyseras 500-600 prover i veckan, vilket är nära maxkapaciteten. 

Under sommaren hade vi en stabil andel positiva provsvar, cirka en procent. Men från början av november har andelen ökat igen. Det går inte åt rätt håll. 

Raija Hassan
Raija Hassan

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar vårdenhetschef Nina Bernard på covidavdelning. Hon upplever ett stort stöd från andra delar av sjukhuset. 

Alla som arbetar med covidvården gör en fantastisk insats och samarbetet som finns mellan olika nivåer och verksamheter, inklusive alla kringfunktioner, är det som gör att vården fungerar så bra. 

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se